25 april 2020

Waarom steunt WISE het protest tegen biomassa?

Houtige biomassa als klimaatneutraal bestempelen is een beleidsmatige keuze die weinig met de werkelijkheid te maken heeft. Biomassacentrales stoten ongeveer drie keer zoveel CO2 uit als gas, en ook meer dan kolen[1]. WISE is het daarom eens met de oproep van het protest op 18 april om de 11 miljard overheidssubsidie voor biomassa stop te zetten. Dit geld moet besteed worden aan echte duurzame energieopwekking.

Is er ook duurzame biomassa?

Dit is een lastige vraag. Biomassa is een verzamelbegrip waar houtstook onder valt, maar ook bijvoorbeeld vergistinginstallaties van mest en afvalverbranding. Hoe duurzaam deze verschillende technieken zijn hangt af van veel verschillende factoren, bijvoorbeeld de plaats van herkomst, de schaalgrootte, de betrouwbaarheid van certificering, en of er geen duurzamere toepassingen mogelijk was. Het is onverantwoordelijk om biomassa als containerbegrip nog langer als duurzaam te definiëren. Echter, op kleine schaal, in de juiste omstandigheden, kan het duurzamer zijn om de biomassa wel te gebruiken voor elektriciteitsopwekking in plaats van het onbenut te laten. Dit gaat wel om een veel kleinere hoeveelheid biomassa dan er op dit moment wordt gebruikt, en er hoeft ook geen extra geld aan worden uitgegeven.

WISE doet samen met Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond jaarlijks onderzoek naar de duurzaamheid van stroomleveranciers. Met een ranking laten we zien welke leveranciers echt duurzaam zijn. In dit onderzoek beoordelen we elke vorm van biomassa afzonderlijk, en dit wordt elk jaar een beetje strenger. Dit heeft onder andere te maken met de schaalvergroting waarop elektriciteitsopwekking uit biomassa plaatsvindt.

Wat moet er volgens WISE gebeuren?

Voor de duurzame transitie moet er nu vooral ingezet wordt op meer zon-en windenergie. Het is onverstandig dat er geïnvesteerd gaat worden in biomassacentrales voor elektriciteitsproductie. Ook moet de overheid niet langer biomassa als containerbegrip als duurzaam bestempelen. Om te beoordelen op welke schaal en in welke vorm biomassa wel gebruikt kan worden is maatwerk nodig en zijn goede controles noodzakelijk. Dit zijn hoognodige maatregelen om vertrouwen van burgers niet verder te beschamen en om te kunnen waarborgen dat duurzame energie ook echt duurzaam is. Het klimaat laat zich niet misleiden door een papieren werkelijkheid.

Wat kan jij doen?

  1. Teken hier ook de petitie: https://stopbiomassacentrales.petities.nl
  2. Stap over op echte groen stroom van een duurzame stroomleverancier
  3. Stop ook zelf met het gebruiken van de openhaard, die is nog veel vervuilender dan een biomassacentral.

[1] Blijkt uit onderzoek van adviesbureau DNV GL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.