13 februari 2023

Verkiezingscampagne Provinciale Staten begonnen

Op 15 maart brengt Nederland zijn stem uit voor de Provinciale Staten. Het provinciebestuur heeft grote invloed op onze energievoorziening. Het gaat dus echt ergens over. In Zeeland staat de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales hoog op de agenda. WISE voert daarom tot aan de verkiezingen campagne in Zeeland. De aftrap was op 10 februari in – natuurlijk- de Provinciale Statenvergadering.

Het onderwerp kernenergie staat bijna elke Statenvergadering op de agenda tegenwoordig. En terecht. Een kerncentrale is tenslotte geen koekjesfabriek, een zorgvuldige afweging van voors en tegens is noodzakelijk. Maar… gebeurt dat eigenlijk wel, of gaat het provinciebestuur er al vanuit dat de kerncentrales er mogen komen? Campagneleider Gerard Brinkman sprak in met een pleidooi voor het alternatief: een 100 procent hernieuwbare energievoorziening in combinatie met besparing.

Inspraak PS Zeeland 10 feb WISE NL.

Is het wel nodig om het onzekere pad van meer kerncentrales op te gaan in Zeeland, vroeg Gerard Brinkman aan de Statenleden. De klimaatdoelen worden sneller en goedkoper gehaald als er in plaats van in kernenergie, wordt geïnvesteerd in energiebesparing, zoals uit een recent rapport van de Rebel Group blijkt [link]. Verlaging van de energievraag door bijvoorbeeld het grootschalig isoleren van gebouwen en woonhuizen leidt direct tot vermindering van de CO2 uitstoot en verlaagt ook meteen de energierekening.

Brinkman pleitte er ook voor dat Zeeland aan de slag gaat met groene waterstof. Een flink aantal windparken op zee wordt de komende jaren opgeleverd, waarvan de stroomkabels naar Zeeland leiden. Een fabriek om overtollige windenergie om te zetten in waterstof, heeft veel meer toekomstperspectief dan het bouwen van kerncentrales, met zoveel mogelijke problemen dat het zeer onzeker is of ze ooit, en zo ja op tijd voor het klimaat, zullen gaan draaien.

WISE doet mee aan de Actieweek tegen kernenergie in Zeeland van 11 t/m 17 februari, waarbij meerdere debatten gepland staan. De campagne “Borssele 2 en 3, Doch ’t Nie!” loopt tot aan de Statenverkiezingen op 15 maart.