You are here

Veranderingen bij WISE - Peer de Rijk vertrekt

Submitted by Beheerder on Fri, 11/01/2019 - 09:38

Na 20 jaar bij WISE is dan toch de tijd gekomen dat Peer de Rijk afscheid neemt van de organisatie. Zeker in een tijd waarin de discussie over kernenergie ook in Nederland weer wat opleeft was dit voor hem een lastig besluit. Hier staat de brief die aan de donateurs - onze belangrijkste steunpilaren - is gestuurd. 

WISE is een bijzondere organisatie met een grote missie; een wereld zonder kernenergie, schone, betaalbare, veilige en eindeloze energie voor iedereen, nu en later. En daar wordt hier door 6 mensen keihard aan gewerkt. Het kan ook; de snelheid waarmee duurzame energie doorbreekt mondiaal is ronduit bemoedigend. Maar het gaat niet vanzelf en de nucleaire en fossiele belangen zijn groot en stevig aan het tegenstribbelen. WISE werkt op lokaal, nationaal en internationaal niveau, met eigen campagnes en door (burger)groepen wereldwijd te ondersteunen in hun strijd tegen nucleaire vervuiling. In de 40 jaar dat WISE nu bestaat is er veel bereikt; honderden kerncentrales zijn tegengehouden, uraniummijnbouw is teruggedrongen, veiligheidsvoorschriften voor nucleaire installaties drastisch aangescherpt, de onveilige 'definitieve' opslag van kernafval geblokkeerd. Minstens zo belangrijk; miljoenen mensen zijn zich bewust van de gevaren van kernenergie en zetten zich in voor een werkelijk alternatief; besparing, duurzame bronnen, meer democratisch controle over de energievoorziening, lokale oplossingen en grootschalige uitrol van wind en zon.

De 'renaissance' van kernenergie is vaak voorspeld. Er komt geen spat van terecht, wereldwijd is kernenergie op de terugtocht. Maar de nucleaire lobby is hardnekkig. En zeker in landen waar de tucht van de markt geen rol speelt en waar geen democatie heerst wordt nog gewerkt aan meer kerncentrales. Nu wordt kernenergie vooral naar voren gebracht als een oplossing voor het klimaatprobleem. Opeens proberen alle fans van kernenergie de milieubeweging te verleiden medestander te worden in 'een gezamenlijke beweging' tegen kolen, gas en olie. Trap er niet in. We kunnen het klimaatprobleem oplossen zonder te hoeven kiezen voor perfide 'oplossingen'. In Nederland zal er echt geen nieuwe kerncentrale meer gebouwd worden. Maar de steeds terugkerende discussie - aangewakkerd door proefballonnetjes van de VVD, de onnozele behoefte van BNérs om op te vallen en de gretigheid van sommige media om (niet gehinderd door al te veel kennis en historisch besef) te doen alsof ze iets nieuws op het spoor zijn zorgen er voor dat de doorbraak van werkelijke oplossingen onnodig vertraagd wordt. En; de kerncentrale Borssele en de verrijkingsfabriek in Almelo moeten ook nog dicht......en er moet nog een 'minst slechte' oplossing gevonden worden voor het kernafval...