10 mei 2023

Vanavond: Den Haag in gesprek met Zeeuwen

De overheid organiseert “kernenergiegesprekken” in Zeeland. Vanavond vindt het eerste gesprek plaats in gemeente Borssele. De bedrijfsduurverlenging van de 50 jaar oude kerncentrale in Borssele en de bouw van twee extra kerncentrales op dezelfde plek worden besproken. 

Naast een informatiemarkt, zijn er themagesprekken over procedures, de techniek achter kernenergie, afval en veiligheid. Bij de voorbereidende livestream werd aangegeven dat ‘de vervuiler betaalt’ voor het bergen van radioactief afval. Daar hebben wij onze twijfels bij.

Meer informatie: