You are here

onderzoek duurzaamheid

Veel stierkalveren die bij de geboorte te klein zijn uitgevallen zijn onbruikbaar in de Nederlandse intensieve veeteelt omdat ze geen melk geven en ook weinig vlees opl