You are here

groene stroom

De provincie Noord Holland maakt de ontwikkeling van (coöperatieve) windenergie haast onmogelijk door een aantal bovenwettelijke regels:

Ranking duurzaamheid stroomleveranciers 2019 voor consumenten

Een rondje langs de grote vergelijkingssites laat zien dat ze bewegen. De indruk ontstaat dat er al beter wordt nagedacht over de vraag hoe een echt groen energieaanbod eruit zou moeten zien.

De Groene Zaak stelde 30 vragen over duurzaam inkopen aan 10 provincies en 10 grote steden, zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Utrecht en de provincie NoordBrabant het best duurzaam inkopen op basis van de vragenlijst.

Op grond van een veelomvattend onderzoek hebben Natuur&Milieu, Greenpeace, Hivos en de Consumentenbond een nieuwe 'ranking' gemaakt. De top vijf van schoonste bedrijven bestaat uit:

Een beperkt aandeel biomassa en veel meer zon, wind op land en op zee. Dat zijn de keuzes uit het Energieakkoord. Maar over hoeveel terawattuur (1 TWh = 1000 gigawattuur) hebben we het dan?

Hoeveel groene stroom wordt er momenteel opgewekt in Nederland?

Stroom inkopen met impact

De wereld is verslaafd aan energie. Om onze energiehonger te stillen worden er dagelijks bizar grote hoeveelheden kolen, aardolie en aardgas verbrand.

Pages