You are here

groene stroom

De cabaretiers Olaf en Jasper gingen voor ons aan de slag en hebben twee radiospots opgenomen. Dit is het resultaat:

Er wordt jaarlijks ongeveer 7,6 miljoen ton afval verbrand.

De prijzen voor zowel gas als elektriciteit gingen met gemiddeld 10 procent omlaag. Dit geldt allereerst voor de variabele tarieven.

De prijzen voor zowel gas als elektriciteit gaan met gemiddeld 10 procent omlaag. Dit geldt allereerst voor de variabele tarieven. De verwachting is dat ook vaste tarieven (voor bijvoorbeeld eenjarige of driejarige contracten) de komende tijd naar beneden bijgesteld zullen worden.

Met het oog op de mondiale klimaatdoelstellingen en de gerechtelijke uitspraak dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen is het niet meer dan logisch dat gemeenten

Op de website van Groen Licht wordt het een en ander helder uitgelegd: overstappen op groene stroom is heel simpel, maar het is belangrijk op te letten bij de keuze. Twee belangrijke tips:

De stokoude kolencentrale van Delta ging in november versneld dicht als gevolg van afspraken in het nationale energieakkoord.

Pages