You are here

CO2

Wij zochten het op in het register van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de overheidsinstantie die erop toeziet dat bedrijven die deelnemen aan het...

De resultaten voor CO2-reductie in 2030 voor windenergie en kernenergie zijn als volgt:

Ranking duurzaamheid stroomleveranciers 2019 voor consumenten

Hoeveel groene stroom wordt er momenteel opgewekt in Nederland?

Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas.

Niet alle grijze stroom is even vervuilend