You are here

Carbonkiller

Welk prijskaartje heeft CO2-uitstoot? En wie draait er op voor de kosten?

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, bestaat er in Europa een systeem om de industrie en energiebedrijven schoner te laten produceren. Dit zogenoemde Emissions Trading System (ETS) is goed bedoeld, maar wordt slecht uitgevoerd.