29 mei 2020

Stroometiketten 2019 – meer gas geleverd

Voor 1 mei moesten alle energieleveranciers hun jaarlijkse stroometiket publiceren: een overzicht met de bronnen van hun geleverde stroom. Per MWh stroom die is geleverd moeten zij een certificaat afboeken, als bewijs dat diezelfde hoeveelheid stroom op een bepaalde manier geproduceerd is. Deze certificaten komen vaak uit het buitenland, omdat er in Nederland minder duurzame stroom wordt opgewekt dan dat er vraag naar is. Tot voor kort waren er alleen certificaten voor groene stroom, maar sinds afgelopen januari, sinds de invoering van full disclosure, zijn die er ook voor fossiele stroom.

Verschil tussen productie en levering van stroom in 2019

* op basis van 49 Nederlandse leveranciers

Zoals elk jaar is er een groot verschil tussen de productie en de levering van de verschillende soorten stroom.Dit komt doordat er groencertificaten (gvo’s) uit het buitenland ingekocht worden om hier de stroom als groen te mogen leveren.

Verschil tussen stroometiketten 2018 en 2019


* op basis van 49 Nederlandse leveranciers

We zien dat er in 2019 meer elektriciteit uit gas en minder uit kolen is geleverd. Deels komt dit omdat er in 2019 ook meer gas is gebruikt om stroom op te wekken, maar deels ook omdat deze kolencertificaten minder geliefd zijn bij de leveranciers. Er hangt namelijk een vies geurtje aan deze meest vervuilende techniek van energie-opwekking. In de bovenstaande grafiek te zien is dat er maar 5,7% kolenstroom is geleverd, terwijl in werkelijkheid 14,4% van de opgewekte stroom in Nederlands uit kolencentrales komt.

WISE voert al jaren campagne tegen sjoemelstroom, fossiele stroom vergroend met goedkope certificaten uit het buitenland. Door de nieuwe Nederlandse regeling van full disclosure, wordt er nu dus ook op kolenstroom een minder vervuilend (gas)certificaat geplakt. Hoewel full disclosure tot meer transparantie zou moeten leiden, zorgt het in de praktijk voor nog meer manieren om consument op het verkeerde been te zetten. Op veel stroometiketten wordt er dan geen, of weinig kolenstroom geleverd, terwijl dat wel degelijk is ingekocht door de leverancier.  In de meeste andere landen bestaat dit systeem van full disclosure helaas nog niet en daardoor wordt op papier de kolenstroom die in Nederland wordt geproduceerd nergens geleverd. WISE pleit daarom om deze full disclosure methode in heel Europa in te voeren, zodat het een sluitend systeem is. Lees hier meer over full disclosure.