You are here

Shellenberger verkoopt oude meuk

Submitted by Beheerder on Wed, 29/08/2018 - 15:07

De nucleaire lobby heeft een nieuwe verkooptechniek bedacht: Kernenergie als oplossing voor klimaatverandering. Volgens de kernenergie-promoters moeten we daarom nieuwe centrales bouwen en, met name, de stokoude Europese centrales openhouden. De ecomodernist Shellenberger organiseert zelfs campagnes om verschillende Europese landen te bewegen sterk verouderde kerncentrales nog langer open te houden. In het weekend van 1&2 september organiseert hij een bijeenkomst om "grassroot campaigners uit heel Europa op te leiden om met deze boodschap de komende maanden in hun eigen land campagne te gaan voeren". Tijd voor een 'pop-up museum voor verouderde en achterhaalde technologie'.  

Kernenergie voor het klimaat – Een schadelijk verhaal

Het is waar, kerncentrales stoten minder CO2 uit dan kolencentrales. Het is echter niet zo dat kernenergie helemaal geen CO2 uitstoot. Bovendien kleven er heel veel andere nadelen aan het gebruik van kernenergie. Kernenergie is niet flexibel, het produceert levensgevaarlijk afval en als het echt misgaat kunnen grote gebieden voor zeer lange tijd onbewoonbaar worden. Ouderdom komt met gebreken, ook bij kerncentrales. Als we kerncentrales in Europa langer openhouden, vergroten we onnodig risico's. We hebben allemaal nog op ons netvlies staan wat de heftige gevolgen zijn van Tsjernobyl en Fukushima. Laten we de kans dat dit in Europa gebeurt alsjeblieft niet vergroten. En dan is er nog het probleem van het levensgevaarlijke kernafval. Dit moet voor honderdduizenden jaren van mens en milieu afgesloten bewaard worden. Geen land ter wereld heeft hier al een oplossing voor gevonden. Daarnaast frustreert het openhouden van oude kerncentrales de ontwikkeling van echt schone en duurzame energie. In Duitsland heeft, juist mede dankzij de keuze om te stoppen met kernenergie, duurzame energie een enorme vlucht kunnen nemen. Kernenergie is een verouderde technologie - wat we nodig hebben is een toekomstgerichte visie op de energievoorziening, met inzet van moderne en innovatieve technologie. Door steeds weer twijfel te zaaien en te blijven pleiten voor kernenergie zorgen Shellenberger en zijn organisatie Environmental Progress er voor dat deze duurzame toekomst steeds langer op zich laat wachten.

Op zaterdag 1 september richt WISE een 'pop-up museum voor verouderde en achterhaalde techniek' in bij de trainingslocatie van Shellenberger; zalencomplex Lab111 in Amsterdam-West. Dit doen we tussen 11.00 en 13.00 uur. En we lanceren een filmpje om de absurditeit van zijn pleidooi te illustreren: de vertegenwoordiger. Lees hier het persbericht over de actie.

Stel je voor…

Je wilt een huis bouwen en het, zoals je tegenwoordig doet, erg goed isoleren. Plots staat er een vertegnwoordiger op de stoep met een fantastische oplossing: Asbest! Hij probeert het aan je te verkopen: "Een prachtig materiaal, het wordt helaas zwaar ondergewaardeerd terwijl het in de jaren '70, '80 en '90 van de vorige eeuw toch prima heeft gefunctioneerd..". Gelukkig weet je inmiddels beter; asbest is levensgevaarlijk en moet niet meer gebruikt worden. Sterker nog, overal waar we het tegenkomen wordt het met grote omzichtigheid verwijderd en opgeslagen. Er zijn gelukkig ook al lang alternatieven; goedkopere, duurzamere en veiliger isolatiematerialen, te kust en te keur. 

Stel je voor...

Je wilt een energievoorziening die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Plots staat er iemand op de stoep met een fantastische oplossing: Kernenergie! Hij probeert het aan je te verkopen: "Een prachtige techniek, het wordt helaas zwaar ondergewaardeerd terwijl het in de jaren '70, '80 en '90 van de vorige eeuw prima diensten heeft bewezen...". Gelukkig weet je inmiddels beter; kernenergie is levensgevaarlijk en moet niet meer gebruikt worden. Sterker nog, de meeste landen die er ooit in geloofden nemen afscheid en gaan met grote omzichtigheid proberen de stralende erfenis zo goed en zo kwaad als het gaat veilig op te bergen - helaas moet dat honderdduizenden jaren lang. Er zijn gelukkig ook al lang alternatieven; goedkopere, duurzamere en veiliger energiedragers, te kust en te keur. 

Trap er niet in; kernenergie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. 

Hieronder nog wat artikelen, veelal in het Engels, over Shellenberger, de ecomodernisten en de discussie over de vraag of kernenergie een rol moet / kan spelen in het tegengaan van klimaatverandering.