12 december 2022

Samenvatting: Santa’s wish list for a better EU ETS

Op donderdag 8 december organiseerde WISE alweer het derde Carbon Pricing Hub event. Live vanuit de Maastricht University Campus in Brussel spraken we met Europarlementariër Peter Liese en de Tjechische Energie en Klimaat Attaché Eva Plocek Kubesova over de onderhandelingen die momenteel gaande zijn in Brussel over de herziening van het emissiehandelssysteem ETS.

Aan het einde van de maand moeten het Europese Parlement, de Commissie en de Europese Raad het eens zijn geworden over de verschillende herzieningsplannen van het huidige ETS systeem, en de introductie van een nieuw ETS2 voor de Bouw- en Transportsector. De onderhandeling lopen stroef, er zijn veel knelpunten waar de verschillende EU instituties het niet over eens lijken te worden.

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, dat Europa de uitstoot genoeg naar beneden brengt om de klimaatdoelen te halen en catastrofale klimaatverandering te voorkomen. Maar gaat dat wel lukken, zoals het onderhandelingsproces nu gaat? Vanuit CAN Europe, het WWF, The Green Tank en het Centre for Transport and Environment gaven 4 sprekers hun visie op de gewenste hervormingen van het ETS en bespraken hun “Christmas Wish List” met de aanwezige politici.

Het was een interessant gesprek over onder meer het versnellen van de uitfasering van gratis rechten, de besteding van ETS-opbrengsten en de noodzaak om uitgaven aan fossiele brandstoffen via de verschillende klimaatfondsen te verbieden. Sprekers benadrukten ook dat er vóór het nieuwe jaar, wanneer het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie ten einde loopt, overeenstemming moet worden bereikt over ETS 2.

De Carbon Pricing Hub Event is  georganiseerd binnen het Life ETX project, een initiatief van een consortium van 10 europese NGO’s, gefinancierd door het European LIFE Programma en de European Climate Foundation. Het project heeft tot doel het EU-ETS, een van de belangrijkste instrumenten van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, te laten werken voor burgers en het klimaat.