30 maart 2023

Rommelige aanpak openhouden Belgische kerncentrales

De Belgische regering leek met de sluiting van de twee scheurtjescentrales (Tihange-2 en Doel-3) goed op weg te zijn. Al jaren verzette WISE zich, samen met tal van andere organisaties uit Belgie en Duitsland tegen het langer openhouden van deze twee gevaarlijke kernreactoren. In de afgelopen maanden werden beide kerncentrales stopgezet. De vijf andere kernreactoren zouden in 2025 gesloten moeten worden. Maar inmiddels begint het er naar uit te zien dat ze langer open zullen worden gehouden.

Na de sluiting van Doel-3 en Tihange-2 ontstond er in België een discussie over de zekerheid van elektriciteitsvoorziening. Het leidde tot tegengeluiden om de kerncentrales juist wel open te houden. De regering De Croo is inmiddels van plan om de twee jongste reactoren open te houden tot 2035 en de drie oudste tot 2027.

Dit kan echter alleen maar met een deugdelijke milieueffectrapportage (m.e.r.). Voor het langer openhouden van de oudste centrales (Doel-1 en 2, Tihange 1) is nog in het geheel geen m.e.r.-procedure opgestart. Voor het openhouden van Doel-4 en Tihange-3 is er wel een m.e.r. gestart, maar die dient internationaal, grensoverschrijdend te worden uitgevoerd. Dat laatste moet nog gebeuren.

De Belgische regering lijkt al met al een rommeltje te maken van de procedures rond het langer openhouden van hun kernreactoren. Samen met een groot aantal Nederlandse, Duitse en Belgische organisaties is er daarom een brief gestuurd aan de Belgische premier De Croo en aan minister Van der Straeten. De belangrijkste boodschap is om een deugdelijke en dus grensoverschrijdende m.e.r.-procedure te starten.

De gehele brief aan de Belgische regering is hier te lezen.