1 januari 2016

Rijksoverheid en sjoemelstroom

Het vergroten van transparantie op de energiemarkt maakt een belangrijk deel uit van het werk van WISE. Daar hoort onder andere bij dat we rapporten (laten) maken en informatie verspreiden. De volgende rapporten hebben betrekking op sjoemelstroom.