2 juni 2020

Kerncentrales in een Klimaatneutraal Energiesysteem, revised version WISE

In april werd een rapport van de adviesbureaus Berenschot en Kalavasta gepubliceerd over de kosten van nieuwe kerncentrales in Nederland. WISE schreef een uitvoerige reactie, waarin alle belangrijke aannames van het rapport werden doorgelicht. De belangrijkste conclusie; zelfs in de meest gunstige variant zijn we met kernenergie jaarlijks zo’n € 4,6 miljard duurder uit dan de variant zonder kerncentrales.

In dit bericht kun je het originele rapport van Berenschot en Kalavasta lezen en natuurlijk de uitgebreide reactie van WISE.