15 augustus 2023

Witte zwanen, zwarte zwanen

Nu 5 miljard investeren in energiebesparing en de ontwikkeling van opslagtechnieken is uit CO2 -oogpunt efficienter dan het bouwen van 2 nieuwe kerncentrales. De 5 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd om kernenergie te stimuleren, kan veel effectiever worden ingezet in directe verduurzaming. Dit geldt zowel voor het behalen van de klimaatdoelen, het helpen van mensen in energie-armoede als het verbeteren van de economische structuur van Nederland, becijfert advies- en onderzoeksbureau Rebel in opdracht van WISE en Milieudefensie.