14 maart 2023

15 maart ’23: verkiezingen en kernenergie

Morgen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Er valt wat te kiezen; ook over kernenergie. Waarom is het belangrijk dat je woensdag 15 maart gaat stemmen?

Provincie 
De regering gaat in eerste instantie over de bouw van kerncentrales, maar toch hebben deze verkiezingen invloed op het Nederlandse nucleaire beleid. Niet voor niets stond in elke provincie een vraag in het kieskompas over kerncentrales:
– Zo gaan er steeds meer geluiden op om kleine kerncentrales, small modular reactors, op te nemen in de regionale energiestrategie. Dan zouden de provincies er wel over gaan.
– Ook beschikken de provincies over onderzoeksgeld. Dat onderzoeksgeld wordt steeds vaker besteed aan nucleair onderzoek, zoals #Limburg laatst deed.

Zeeland
De provincie waar de twee extra kerncentrales moeten komen, volgens de regering. Als de partijen die tegen kerncentrales zijn in Zeeland groot worden, dan kunnen zij ook een stevigere vuist maken tegen de extra kerncentrales.

Borssele is de voorkeur locatie voor de extra kerncentrales. Maar het definitieve besluit volgt nog. De Eemshaven in Groningen en de Maasvlakte in Zuid-Holland zijn ook nog steeds kandidaten.

Eerste Kamer 
Ook vanwege de Eerste Kamer is het belangrijk dat je stemt. Er staan cruciale punten op de politieke besluitenlijst:
– Het energiesysteem 2050
– Levensduurverlenging van Borssele 1
– Locatiekeuze, typekeuze, energienet, financiering, afval m.b.t. de extra kerncentrales en meer…

Op al deze punten heeft de Eerste Kamer invloed. Nu heeft de coalitie de minderheid in de Eerste Kamer en moeten ze samenwerken met andere partijen. Hoe groter de kernkritische partijen in de EK, hoe groter de invloed op bovenstaande besluiten.

Waterschappen 
De waterschapsverkiezingen zijn ook relevant voor het nucleaire beleid: veel kerncentrales hebben namelijk koeltorens nodig met water. Dit is relevant voor SMR’s, en waarschijnlijk ook voor de extra centrales in Zeeland.
Waterschappen houden zich tot nu toe af en toe bezig met kerncentrales:
➡ https://lnkd.in/eHaPqyAR
➡ https://lnkd.in/eeja5Wpe

Dus nu weet je waarom de verkiezingen van morgen belangrijk zijn voor het Nederlandse nucleaire beleid. Ben je benieuwd hoe de Zeeuwse provinciale partijen over kernenergie denken? Kijk dan op stroomnaardetoekomst.nl