22 mei 2023

Persbericht: Unieke coalitie tegen fossiele subsidies

Een breed scala aan bedrijven en organisaties schaart zich achter de oproep aan het kabinet om te stoppen met fossiele subsidies. Vandaag plaatsen onder andere pensioenfondsen ABP en PME, banken ASN en Triodos, vakbond FNV en (energie)bedrijven Fastned en Greenchoice een brandbrief in NRC.

Unieke coalitie tegen fossiele subsidies

Een unieke coalitie van 65 financiële instellingen, bedrijven en (klimaat)organisaties voegt zich met deze brandbrief bij de steeds luidere roep om het snel afschaffen van fossiele
subsidies. Eind vorig jaar schreven ruim 380 vooraanstaande economen en hoogleraren al in het FD dat fossiele subsidies de Nederlandse klimaatdoelen ernstig tegenwerken.
Extinction Rebellion organiseerde om dezelfde reden een serie blokkades van de A12, waar duizenden mensen aan deelnamen.

Afgelopen maart kwam econoom en oud-Europarlementariër Alman Metten met een nieuwe berekening over de hoogte van fossiele subsidies in Nederland. De uitkomst was nóg hoger
dan zijn eerdere berekening: de gemiste inkomsten uit belastingvoordelen lopen in sommige jaren op tot €30 miljard per jaar. Door te stoppen met fossiele subsidies, en dit geld te
herinvesteren in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en sociale vangnetten voor mensen die nadelen ervaren van de transitie, kan de uitstoot met 7,5% omlaag worden gebracht, zo blijkt uit een onderzoek van IISD, Oil Change International en MIlieudefensie.

Ondertekenaars

Vijf ondertekenaars lichten toe waarom ze de brandbrief hebben getekend:

Eric Uijen (voorzitter uitvoerend bestuur PME):
“Belastingvrijstellingen en fossiele subsidies verstoren de markt en belemmeren innovatie. Daarmee versterken ze klimaatverandering. De gevolgen van deze effecten gaan ten koste van langetermijnrendement en dat is uiteindelijk nadelig voor onze pensioendeelnemers. Hoog tijd dus om ermee te stoppen.”

Hans Stegeman (hoofdeconoom bij Triodos Bank)
“Er moeten ingrijpende maatregelen worden genomen om de opwarming van deaarde tegen te gaan. Maar het kabinet lijkt de kool en de geit te sparen door wel te
willen investeren in hernieuwbaar, maar niet bij te dragen in de afbouw van fossiel. Triodos Bank is van mening dat dat geen doelmatig transitiebeleid is. De miljarden
aan fossiele overheidssubsidies vormen een enorme hindernis voor het versnellen van de energietransitie. Hoog tijd om vieze subsidies versneld af te bouwen om zo
(financiële) markten de goede kant op te sturen.”

Marjan Minnesma (directeur Urgenda):
“Zo snel mogelijk stoppen met het ondersteunen van fossiele brandstoffen is noodzakelijk en mogelijk en speelt middelen vrij voor de echte oplossingen. Waar wachten we op?”

Bas van Weegberg (lid dagelijks bestuur FNV):
“Fossiele subsidies passen niet bij de rechtvaardige transitie die nodig is. Gebruik die miljarden nu voor een transitiefonds voor werknemers in de fossiele industrie
waarvan banen zullen verdwijnen. Realiseer werk-naar-werktrajecten, eventuele financiële looncompensatie en investeer in omscholing en opleidingen voor groene
banen!”

Laurie van den Burg (campaigner bij Oil Change International):
“Afschaffen is een no-brainer: het verlaagt de uitstoot en maakt miljarden vrij voor een eerlijke transitie. Nu zijn het vooral de vervuilende industrieën die profiteren, niet
de huishoudens en vernieuwende bedrijven die steun het hardst nodig hebben. Dit kan en moet veranderen.”

Hiske Arts (campaigner bij Fossielvrij NL):
“Ons kabinet vindt het tevreden houden van grote vervuilers al jaren belangrijker dan hen eerlijk belasten. Dat is niet alleen een doorn in het oog van klimaatorganisaties,
maar ook van de grootste pensioenfondsen, duurzame banken, (groene) energieleveranciers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, zo laat deze
brandbrief zien.”

Brandbrief ook ondertekenen?

Dezelfde coalitie heeft ook een website met een petitie gelanceerd: www.brandbriefaanhetkabinet.nl.
Zo kan heel Nederland zich laten horen voor het snel stoppen met fossiele subsidies.