CO2-prijs voor industrie op tafel

Met het platform Carbonkiller.org heeft WISE op een ludieke wijze het Europese emissiehandelssysteem onder de aandacht gebracht. Duizenden particulieren en bedrijven hebben CO2-rechten gekocht en vernietigd en zijn daarmee stakeholder geworden van het systeem. Op politiek niveau heeft de campagne een bijdrage geleverd aan het debat over een nationale CO2-heffing voor de industrie. De publicatie van CE Delft (2018) in opdracht van WISE en Greenpeace is met veel belangstelling ontvangen. Het Kabinet werkt momenteel aan een wetsontwerp voor een CO2-heffing voor de Nederlandse industrie bovenop het emissiehandelssysteem.