17 september 2020

Oproep aandeelhouders PZEM

Onderzoek kosten sluiting Borssele

De kerncentrale in Borssele maakt enkele tientallen miljoenen verlies per jaar, zoveel is wel duidelijk. Daar hebben de eigenaren, o.a. Zeeuwse gemeenten en de provincie direct last van. Hun energiebedrijf keert al jaren geen dividend meer uit en het vermogen wordt langzamerhand opgegeten door de verliezen op Borssele. De aandeelhouders lijken met het openhouden van Borssele een financieel risico te nemen met publiek geld. In de huidige marktomstandigheden is Borssele nauwelijks rendabel, daar komt bij dat de veranderende energiemarkt risico’s meebrengt (hoge volatiliteit en negatieve prijzen). WISE vraagt in een brief aan de aandeelhouders van PZEM om onderzoek te doen naar de financiële consequenties van een sluiting, zo mogelijk al in 2023.