12 oktober 2023

Openhouden kerncentrale Borssele nog onzeker 

Kerncentrale Borssele

Openhouden kerncentrale Borssele nog onzeker 

Borssele, 12 oktober – Vandaag maakte de Commissie Milieueffectrapportage bekend dat het onmogelijk is de gevolgen van het openhouden van kerncentrale Borssele te beoordelen, omdat het nog onduidelijk is hoe lang het Kabinet de centrale open wil houden. ‘Het is zelfs op hoofdlijnen niet mogelijk te onderbouwen dat de kerncentrale veilig langer open kan blijven.’ oordeelt de commissie.

Het uitvoeren van een milieueffectrapportage (m.e.r.) is verplicht bij overheidsplannen en -besluiten die gevolgen kunnen hebben op de omgeving. Omdat er nog onduidelijk is hoe lang het kabinet de huidige kerncentrale in Borssele open wil houden, kan er niet getoetst worden wat de gevolgen voor de omgeving kunnen zijn. Ook zet de commissie vraagtekens bij de hoeveelheid energieprojecten bij Borssele en de milieueffecten daarvan. Daarover is ook nog veel onduidelijk.

‘Het is ongelofelijk dat er zo slordig omgegaan wordt met zo’n belangrijk besluit’, oordeelt Lisa Busink van milieuorganisatie WISE, ‘Kerncentrale Borssele is één van de oudste, draaiende kerncentrales ter wereld, daarom is het cruciaal dat er heel kritisch gekeken wordt naar of de kerncentrale veilig open kan blijven.’  

Het kabinet wil de enige energie producerende kerncentrale van Nederland openhouden tot na 2033 en noemt geen nieuwe sluitingsdatum. De kerncentrale zou oorspronkelijk al in 2003 sluiten en dat wil het demissionaire kabinet nu met onbepaalde tijd uitstellen. Kerncentrale Borssele is sinds 1973 jaar in gebruik en is daarmee de één van de oudste werkende kerncentrales ter wereld. Nergens ter wereld is een kerncentrale operationeel die ouder is dan 55 jaar.