4 oktober 2016

Openhouden Borssele kan belastingbetaler half miljard kosten

Amsterdam, 4 oktober 2016 – Overheidssteun voor de noodlijdende kerncentrale Borssele brengt grote financiële risico’s met zich mee, zo blijkt uit een analyse van Spring Associates in opdracht van Greenpeace en WISE. Alleen bij een verdubbeling van de stroomprijzen over de aankomende tien jaar zullen de benodigde investeringen lonend zijn

Bij gelijke of dalende energieprijzen kunnen de verliezen oplopen tot een half miljard. Overheidssteun voor kernenergie is weggegooid geld, stellen Greenpeace en WISE. “Het is niet te verkopen dat gewone burgers moeten betalen voor het risico op kernrampen en extra kernafval”.

Moederbedrijf Delta heeft aandeelhouders (provincie Zeeland en een aantal gemeenten) en Rijksoverheid gevraagd om financiële steun om de verwachte operationele verliezen van de komende jaren te kunnen opvangen. De economische situatie van de kerncentrale is zo slecht dat Delta naar eigen zeggen zonder verkoop van gezonde bedrijfsonderdelen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ook bij sluiting is er een financieel probleem, omdat er niet genoeg geld is voor de ontmanteling van de centrale. Er is een tekort van circa 250 miljoen euro. Uit de analyse van Spring Associates komt insluiting, waarbij de centrale nu gesloten wordt maar pas over enkele decennia wordt ontmanteld, als financieel de meest veilige optie naar voren. Op deze manier lopen de operationele verliezen niet verder op en kan het ontmantelingsfonds nog deels aangroeien, waardoor het tekort zou kunnen worden beperkt tot 100 miljoen euro.

Het ministerie van Economische Zaken brengt op verzoek van de Tweede Kamer de financiële consequenties van overheidssteun voor Borssele in kaart. Vooruitlopend hierop heeft Spring Associates op basis van beschikbare gegevens drie mogelijke scenario’s voor de kerncentrale doorgerekend: openhouden, sluiten en insluiting. In de eerste plaats is de exploitant van de kerncentrale verantwoordelijk voor de kosten van elk scenario, stellen de milieuorganisaties. “Borssele levert een marginaal aandeel van onze elektriciteit en blijkt te worden weggeconcurreerd door schone energie. Sluiting of insluiting is zowel economisch als ethisch de beste oplossing.”

Het volledige rapport van Spring Associations (7 pagina’s) vindt u hier.

Meer informatie:
Greenpeace – Jorien de Lege
WISE – Peer de Rijk