13 juni 2018

Open Brief aan hypocriet Duitsland; geen splijtstof voor Belgie

In een open brief roepen milieuorganisaties uit Duitsland, België en Nederland de Duitse regering op werk te maken van sluiting van de splijtstofstavenfabriek in Lingen, Duitsland.
Terwijl de Duitse regering zelf afscheid neemt van kernenergie en de Belgische regering oproept hetzelfde te doen en in elk geval de zogenaamde scheurtjesreactoren in Tihange en Doel snel te sluiten levert ze tegelijkertijd zelf de brandstof voor die kerncentrales. Dit is hypocriet en maakt de oproep aan België ongeloofwaardig. Bovendien heeft de Duitse overheid aandelen in Engie, eigenaar van de Belgische kerncentrales. De milieuorganisaties roepen de Duitse Minister van Milieu, Svenja Schulze, op om hier een eind aan te maken.
Op 13 en 14 juni ontmoeten de Duitse en Belgische Ministers die verantwoordelijk zijn voor het kernenergiebeleid elkaar in Brussel voor een tweedaagse werkconferentie over veiligheid. Vertegenwoordigers van de milieuorganisaties die de Open Brief hebben gestuurd (Amis de la Terre/Friends of the Earth en Fin du Nucleaire (België), .Ausgestrahlt, BUND en Umweltinstitut München (Duitsland) en WISE (Nederland) zijn bij de top in Brussel aanwezig.