28 mei 2019

Onzekerheid over kernenergie kan tot meer uitstoot leiden

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft met hulp van het Nucleaire Energie Agentschap (NEA) een rapport gepubliceerd over de toekomst van nucleaire energie in de energietransitie. In dit rapport stelt de IEA dat de toekomst van kernenergie in veel, met name Westerse landen, onzeker is. Allereerst komt dit doordat een aantal Westerse landen kernenergie aan het uitfaseren zijn. Daarnaast zijn er veel financiële barrières voor kernenergie. Het IEA stelt dat kernenergie alleen kan overleven als er meer subsidie naar toe gaat en de veiligheidseisen niet te rigide zijn en… dat dat een goed idee kan zijn. Het lijkt de wereld op zijn kop.

Kernenergie duurzaam? Welnee.

Laten we beginnen bij het begin. Kernenergie is niet duurzaam. Kernenergie stoot minder CO2 uit dan Kolen- en gascentrales, maar dit maakt het nog niet tot een duurzame energievorm. Allereerst stoot kernenergie nog steeds CO2 uit. Daarnaast is het mijnen van uranium ontzettend vervuilend en heeft het ontzettend veel water nodig en zijn uraniummijnen met name te vinden in drogere gebieden. En nadat een kerncentrale energie geproduceerd heeft, dan blijft er levensgevaarlijk, vervuilend afval over. Afval, waarvan we nog steeds geen idee hebben, wat we ermee aanmoeten. Daarnaast is uranium een eindige grondstof.

Kernenergie subsidiëren? Deden ze dat nog niet dan?

Er zijn al een heleboel verkapte subsidies aan kernenergie. Allereerst staat de Staat garant voor een eventueel ongeval. En als de uitbater van de kerncentrale niet genoeg geld in het potje stopt om kernafval op te slaan, zal de Staat dit ook op moeten knappen. Na decennialang geholpen te worden door overheidssubsidies kan de nucleaire sector nog steeds niet zelf de broek ophouden. We kunnen ook investeren in hernieuwbare energie, die wél economisch rendabel is en keihard doorontwikkelt. Zoals het voormalig hoofd van de Amerikaanse nucleaire toezichthouder stelt: “We moeten kiezen tussen het redden van de planeet en het redden van de oude nucleaire industrie”

Rekken tot de rek er uit is?

Volgens dit rapport gaat het bouwen van nieuwe, duurzame energiecentrales uiteindelijk meer geld kosten dan het verlengen van de levensduur van verouderde kerncentrales. Echter, volgens de meeste internationale verdragen moeten kerncentrales dan weer volledig voldoen aan de eisen. Dit kan aardig in de papieren lopen. Daarnaast zitten we dan over 20 jaar weer met hetzelfde probleem. Niemand wil nog nieuwe kerncentrales bouwen, omdat het simpelweg te duur is. Ook is het wat ons betreft erg onverstandig om de levensduur van kerncentrales maar te blijven oprekken. Als een kerncentrale is ontworpen voor 40 jaar draaien, moeten we geen risico’s nemen met langer rekken.

Maak een beslissing: Stop kernenergie.

Onzekerheid over kernenergie kan inderdaad leiden tot meer uitstoot. Kijk bijvoorbeeld naar België, waar jarenlang zaaien van twijfel over de kernuitstap er voor heeft gezorgd, dat het land amper in hernieuwbaar geïnvesteerd heeft. Hierdoor importeren zij veel vervuilende energie. De vele miljarden die je aan de nucleaire sector kunt geven, kun je ook aan échte verduurzaming van de maatschappij besteden, door grootschalig te investeren in hernieuwbare energie. We kunnen onder de anderhalve graad opwarming blijven met 100% hernieuwbare energie. En dat zelfs voor minder dan de helft aan subsidies, dan die nu worden gegeven aan de fossiele industrie. Volgens het One Earth Climate Model, gaat dit om 1,7 biljoen per jaar, terwijl de fossiele industrie nog 5 biljoen per jaar subsidie per jaar krijgt.

Laten we inderdaad stoppen met onzekerheid over kernenergie. Laten we gaan voor een duurzame wereld en NU klimaatactie tonen, dat scheelt uitstoot en kost op de lange termijn het minste geld.

Teken de petitie: NU klimaatactie, GEEN kernenergie.