21 maart 2024

Nucleaire poppenkast neemt klimaatprobleem niet serieus 

Amsterdam, 21 maart 2024 – Milieuorganisatie WISE is teleurgesteld over de Nuclear Summit*. Ondanks de conclusies van experts dat kernenergie geen rol van betekenis kan hebben voor het klimaat, lijkt de internationale gemeenschap nog steeds vast te houden aan nucleaire propaganda. ‘Het is ongekend dat Mark Rutte zijn tijd verspilt aan deze poppenkast!’ reageert Lisa Busink, campaigner kernenergie bij WISE.  

WISE benadrukt dat kernenergie niet alleen aanzienlijke kosten met zich meebrengt, maar ook een te kleine rol speelt in het aanpakken van de klimaatverandering. De investeringen die nodig zijn voor de bouw en exploitatie van kerncentrales wegen niet op tegen de zeer beperkte bijdrage die kernenergie kan leveren aan het verminderen van broeikasgasemissies in vergelijking met hernieuwbare energiebronnen. 

In plaats van te blijven investeren in een technologie met aanzienlijke kosten en beperkte klimaatvoordelen, roept WISE op tot een versnelde verschuiving naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, en energie-efficiëntie. Deze alternatieven zijn niet alleen veiliger, maar ook schoner en kunnen op lange termijn een stabiele en betrouwbare energievoorziening bieden zonder de risico’s en kosten die gepaard gaan met kernenergie. 

*De Nuclear Summit is een wereldtop over kernenergie. Wereldleiders en vertegenwoordigers van slechts 35 landen, waaronder demissionair premier Mark Rutte, kwamen op 21 maart 2024 bijeen om afspraken te maken over hun nucleaire ambities .