15 juni 2022

Informatieavond nieuwe kerncentrales in Zeeland

Nog voor het einde van de zomer heeft Minister Jetten beloofd duidelijkheid te geven. Komen er twee nieuwe kerncentrales in Nederland, waar dan en hoe wordt het bouwproces opgestart? De kans is aanwezig dat één of wellicht zelfs beide centrales gebouwd gaan worden in Zeeland. Is Zeeland daar geschikt voor? Wat zijn de nadelen, wat zijn de risico’s? Past kernenergie sowieso wel in het nieuwe electriciteitssyteem?

Veel vragen dus, waar de Zeeuwse Milieufederatie en WISE, samen met u, graag over wil spreken. Daarom bent u welkom op een informatie-avond . Op 28 juni zijn we in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, start is 20.00, inloop vanaf 19.30. We hebben een gevarieerd programma, gaan graag de discussie aan en alvast als opwarmer; een nieuw Zeeuws initiatief zal het licht zien.

Twee nieuwe kerncentrales ?

Al langer speelt de discussie om nieuwe kerncentrales te bouwen in Nederland. Veertig jaar geleden al werden er mogelijke vestigingsplaatsen aangewezen. De ramp met Tsjernobyl doorkruiste destijds de nucleaire plannen van het kabinet. Ook in 2010 kwamen de plannen weer naar boven, toen gestuit door de ramp in Japan, Fukushima. En in het afgelopen regeerakkoord stond het er opeens weer:  “Daarnaast zet dit kabinet de benodigde stappen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales.”

Verantwoordelijk minister Jetten heeft de Tweede Kamer beloofd nog voor de zomer duidelijkheid te geven. Daarbij gooit de locatie van de huidige kerncentrale van Borssele hoge ogen. Maar de vraag is of kernenergie wel zo verstandig is. Past het wel bij de richting die in Zeeland wordt opgegaan met de industriepolitiek?  En hoe zit het met de risico’s? De tijd dat Zeeland een dunbevolkt gebied was, ligt inmiddels ver achter ons. En dan de kosten. Als we snel maatregelen willen nemen, moeten we al ons geld inzetten op energiebesparing en meer windmolens en zonnepanelen. Dat helpt op korte termijn. De bouw van een kerncentrale gaat juist zorgen voor extra CO2 uitstoot en bespaart pas CO2 vanaf 2035. Die tijd hebben we helemaal niet.

Veel vragen dus, waar we graag op in willen gaan. Zowel WISE als de Zeeuwse Milieufederatie zijn kritische milieu-organisaties, die grote vraagtekens zet bij de nucleaire koers van de energie-transitie. Er zijn veel betere oplossingen, zo vinden wij. Die presenteren we graag op dinsdag 28 juni, 20.00 in de Zeeuwse bibliotheek.

Op de informatie-avond zal er ook een Zeeuws initiatief worden gelanceerd, waar we nu nog even geheimzinnig over willen doen. Maar dat zeker de moeite waard zal zijn om naar te luisteren.

Dus :

  • Dinsdag 28 juni
  • 20.00, inloop vanaf 19.30
  • Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg
  • Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening