2 augustus 2021

Nieuwe kerncentrales aan overheids-infuus

In een reactie op de Marktconsultatie Kernenergie stelt WISE dat de nucleaire sector alleen nieuwe kerncentrales wil bouwen als het Rijk vergaande garanties geeft. Zowel tijdens het vergunningstraject, de bouwfase, de operationele fase als de ontmanteling wil de sector niet geconfronteerd worden met tegenvallers. De ervaringen uit de afgelopen jaren leren echter dat die tegenvallers er wel gaan komen. De belastingbetaler zal dus opdraaien voor de risico’s.

Dat schrijft WISE in de Marktconsultatie kernenergie, reactie WISE 2021. Aanleiding is het rapport van consultancybureau KPMG, opgesteld in opdracht van de Tweede Kamer.

Uit de consultatie blijkt dat marktpartijen, zoals aannemers, financiers of leveranciers van kerntechnologie enkel onder zeer gunstige voorwaarden bereid zijn te investeren in een nieuwe kerncentrale. De Nederlandse overheid zal in alle fasen (van vergunning tot ontmanteling) de risico’s moeten dragen. De bouw duurt meer dan 10 jaar, met substantiële vertragingsrisico’s.  De uitkomst van het rapport is illustratief voor de noodlijdende nucleaire sector. Kernenergie is een bodemloze put. WISE vindt dat een uitstervende industrie geen essentiële groene financiering moet opslokken. De Nederlandse overheid zou echte klimaatactie moeten steunen en niet opnieuw in de nucleaire valkuil trappen.  

WISE trekt de conclusie dat er voor de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales vooral heel veel geld nodig is. Ondanks 60 jaar ervaring en forse overheidssteun, is kernenergie wereldwijd de enige energievorm die steeds duurder wordt. Kernenergie heeft ruim de tijd gehad zichzelf te bewijzen, maar kampt nog steeds met onoplosbare problemen, zoals het zwaar giftige radioactieve afval.  

Fietsprotest tegen nieuwe kerncentrales

Een overgrote groep Nederlanders wil helemaal geen kerncentrale in de achtertuin. WISE gaat daarom de komende periode, in samenwerking met lokale groepen, zoveel mogelijk mensen mobiliseren om te laten zien dat het verzet tegen kernenergie springlevend is. Niet alleen in deze regio’s, maar ook in de rest van Nederland. In het laatste weekend van september zullen tegenstanders van nieuwe kerncentrales een fietstocht houden in Zeeland en Noord-Brabant. Aanmelden of meer weten kan op de site van het Fietsprotest.