5 april 2022

Nieuw IPCC-rapport; grote verandering nodig

Het meest recente rapport van het IPCC geeft een overzicht van welke maatregelen vanuit de wetenschap worden aangedragen op het gewenste pad te blijven, namelijk maximaal 1,5 graad temperatuurstijging. In eerdere rapporten van deze zogenaamde 6e cyclus van het IPCC was al geschetst hoe ernstig het probleem is, nu zijn de oplossingen aan de beurt.

Systeemverandering nodig

Een belangrijke conclusie is dat er op veel maatschappelijke terreinen systeemverandering nodig is. De manier waarop we ons voedsel verbouwen, waarop we goederen en mensen vervoeren, onze stroom opwekken, onze huizen isoleren, bijna alle aspecten van het leven komen aan de orde. En hebben invloed op de CO2 uitstoot.  Mondiaal gezien ligt er een belangrijke rol voor de landbouw. Dan moet worden gedacht aan een systeem waarbij veel kooldioxide wordt vastgelegd in landbouwsystemen en -producten. Ook het tegengaan van ontbossing en het verduurzamen van bossen is een belangrijke factor.

Meer zon en wind

Een tweede conclusie is dat zon- en windenergie, samen met opslagtechnieken de laatste jaren spectaculair goedkoper zijn geworden en sneller zijn gegroeid dan voorzien. Mondiaal ligt daar de toekomst voor onze energie-voorziening. Een sterke ontwikkeling van beide energiebronnen wereldwijd heeft een groot effect op het terugdringen van CO2 uitstoot.

Geen kernenergie

Ook kernenergie is nog eens doorgerekend en daar stelt het IPCC dat zowel de verwachte groei zich niet doorzet, maar ook dat de kostendalingen zich niet voordoen. Dit bevestigt onze eerdere conclusie dat het daarmee een dure optie blijft, die steeds meer naar de marge wordt gedrukt. In vorige rapporten van het IPCC werden scenario’s gepresenteerd, waarin de rol van kernenergie aanmerkelijk groter werd verondersteld. Ook is bekeken in hoeverre de diverse opties bijdragen, of juist afbreuk doen aan de SDG’s, de Sustainable Development Goals. Nucleair scoort daarbij aanmerkelijk slechter dan zon en wind.

Al met al is de conclusie, dat het bijzonder moeilijk gaat worden om de doelstelling van maximaal 1,5 temperatuurstijging in beeld te houden en dat we er alles aan moeten doen om snel de meest efficiënte maatregelen maximaal te benutten. Voor Nederland; isoleren en veel meer zon en wind.