7 maart 2024

Nieuw dieptepunt: Tweede Kamer stemt voor 4 kerncentrales

Dinsdag stemde de Tweede Kamer voor een motie van VVD Kamerlid Erkens om niet twee, maar vier nieuwe kerncentrales te bouwen. De Kamer wil dat de regering alvast start met de zoektocht naar mogelijke locaties, zodat deze vier kerncentrales al in 2040 gereed kunnen zijn.  WISE vindt het bizar dat de Tweede Kamer voor deze motie stemt. Onlangs werd uit een analyse van TenneT duidelijk dat er met moeite hooguit één kerncentrale past in Zeeland en géén op de Maasvlakte. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft dus voor een onhaalbare, feitenvrije motie gestemd. Om twee kerncentrales voor 2040 te realiseren is al een enorme race tegen de klok; vier is volkomen onrealistisch.  

In de motie van Silvio Erkens (VVD) staan twee verzoeken aan de regering: 

  • In de eerstvolgende Energienota een scenario uit te werken met een groter aandeel kernenergie bestaande uit ten minste vier grote kerncentrales in uiterlijk 2040;  Waar voorheen 4 kerncentrales tot 2050 een mogelijk vergezicht waren, wordt met deze motie dit vergezicht concreet ingezet en 10 jaar naar voren gehaald. 
  • Het herzien van het vestigings- en waarborgbeleid voor het eventueel realiseren van een grotere ambitie voor grote kerncentrales; Dit betekent dat er naast Borssele, de Maasvlakte en de Eemshaven ook compleet nieuwe locaties een kerncentrale-optie kunnen zijn. 

Als reactie op de motie liet BBB Groningen, de grootste partij in die Provincie, weten groot voorstander te zijn van een kerncentrale in Groningen. Zo zouden er minder windmolens nodig zijn. Hieruit blijkt wederom: kernenergie is een concurrent van windenergie.  

De roep om meer kerncentrales te bouwen, is gebaseerd op een irrationeel idee. Aan de ene kant wordt verondersteld dat we meer energie gaan gebruiken, terwijl het tegendeel juist waar is. Aan de andere kant groeit de weerzin tegen zonne- en windstroom: dat juist zo goedkoop, schoon en snel te produceren is. 

We vrezen voor het vertragende, en verslappende effect van deze motie op de energietransitie. Gaan de plannen van 70 GW wind-op-zee wel door als de Kamer het waanidee blijft houden dat steeds meer kerncentrales nodig zijn? En kunnen we onze klimaatdoelen nog halen, als dure kerncentrales de energietransitie onnodig vertragen?