20 november 2023

Kernenergie grootste klimaatonderwerp bij debatten 

Amsterdam – In verkiezingsdebatten gaat het erg weinig over klimaat. Van de zeven grote lijsttrekkersdebatten, was het slechts vier keer een debatthema. Van die vier keer ging het ook nog eens drie keer voor een groot deel over kernenergie. Milieuorganisatie WISE trekt aan de bel. ‘Hopelijk gaan de laatste verkiezingsdebatten wel over de echte klimaatknallers, want de klimaatcrisis is nu en urgent’ aldus Lisanne Boersma, directeur van WISE.  

Dit weekend was het wereldwijd gemiddeld twee graden warmer. Nog nooit eerder was het was de gemiddelde temperatuur zo hoog. De uitdagingen voor klimaatneutraliteit zitten in mindere mate in elektriciteitsproductie, maar veel meer in het verduurzamen van de scheepvaart, infrastructuur, de omvang van de veestapel en het aantal vluchten: onderwerpen waar kernenergie geen oplossing voor is. ‘Verkiezingsdebatten zouden over deze vraagstukken moeten gaan. Natuurlijk is kernenergie ook bespreekbaar, maar geef het niet meer aandacht dan het verdient’, aldus Boersma. Kernenergie kan hooguit 10% van de energiemix zijn na 2035. ‘Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we snelle en grote stappen zetten, bevraag politici op hoe ze dat willen doen.’  

In het eerste verkiezingsdebat, bij College Tour, was kernenergie het enige klimaat gerelateerde onderwerp dat werd besproken. Sinds het tweede RTL-verkiezingsdebat is klimaat helemaal niet meer als thema aan bod gekomen bij de grote lijsttrekkersdebatten. Kiezers willen duidelijke toekomstvisies horen. 85.000 mensen demonstreerden voor rechtvaardig klimaatbeleid, en het onderwerp klimaat stond op plek 5 van belangrijkste verkiezingsthema’s. ‘Ik hoop dat er bij de laatste verkiezingsdebatten daarom meer aandacht aan klimaat wordt besteed’ vervolgt Boersma ‘en niet aan gekibbel over kernenergie.’