7 januari 2023

Kernenergie en ruimtegebruik

Qua ruimtegebruik wordt kernenergie vaak vergeleken met zonne- en windenergie. Per vierkante meter zou kernenergie meer stroom kunnen leveren, wordt er gesteld. Maar deze vergelijking is kort door de bocht, want de ruimte is niet overal gelijk.

In Nederland mogen alleen kerncentrales gebouwd worden in Borssele, Zeeland, op de Maasvlakte, Rotterdam en aan de Eemshaven, Groningen. Die laatste is inmiddels politiek afgevallen vanwege de gaswinningaardbevingen. Mochten er ooit kleine, modulaire kerncentrales (SMR’s) gebouwd worden in Nederland, dan zullen die warschijnlijk op industrieterreinen komen te staan. Daar tegenover staan windmolens en zonnepanelen die op veel meer locaties geplaatst kunnen worden. Ook kan je zonnepanelen op makkelijk op daken plaatsnen windmolens op landbouwgebieden.

De experts die minister Jetten adviseerden stelden ook dat Borssele een hele onhandige plek is voor extra kerncentrales. Bewoners uit de omgeving hebben als voorwaarde gesteld dat de grens van het Sloegebied niet overschreden mag worden tijdens het bouwen, maar dat lijkt moeilijk te worden.