9 december 2022

Kerncentrale Borssele probeert meer windcapaciteit tegen te houden

ten behoeve van huidige en toekomstige kerncentrales.Milieuorganisaties roepen Kabinet op om af te zien van aanwijzing locatie Borssele voor nieuwe kerncentrales.
Onderzoek van de milieuorganisaties WISE en Laka wijst uit dat EPZ, de eigenaar van de huidige kerncentrale in Borssele zich verzet tegen de ontwikkeling van nieuwe windparken. De huidige kerncentrale ondervindt namelijk nu al hinder van steeds meer windenergie en vreest dat de windparken de bouw van nieuwe kerncentrales moeilijker zal maken. Problemen met de aanlanding en verwerking van grote hoeveelheden stroom in hetzelfde gebied zorgt voor een clash tussen de ontwikkeling van windenergie in Zeeland en het zuidelijke deel van de Noordzee en kernenergie. EPZ verzet zich nu al tegen een elektriciteitsverbinding voor twee geplande windparken.

Gerard Brinkman van WISE: “Het is tekenend dat zelfs een uitbater van een kleine kerncentrale met een zienswijze probeert de ontwikkeling van nieuwe windparken te saboteren. Je vraagt je af wat er gaat gebeuren als er meer kerncentrales bijkomen”. Het kabinet maakt vandaag officieel bekend dat Borssele de gewenste locatie is voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

Bij de kerncentrale Borssele wordt de elektriciteit van de offshore windparken Borssele I – V in het Nederlandse elektriciteitsnet ingevoerd. De komende jaren moet daar nog eens de elektriciteit van de windparken IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 bijkomen, en na 2030 mogelijk nog van andere, nieuwe locaties op de Noordzee. Het vermogen van IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 is vergelijkbaar met dat van de twee nieuwe kerncentrales.
De kerncentrale Borssele stelt in een zogenaamde zienswijze, waarin ze zich verzet tegen aanlanding van meer windvermogen, dat de huidige instabiliteit op net ertoe leidt dat “de kerncentrale (onverwacht versneld) moet afregelen” en dat “dit schadelijk is voor de bedrijfsvoering van de kerncentrale”.

Om zulke situaties te voorkomen stelt het netwerkbedrijf TenneT voor om de netwerkcapaciteit vanuit Borssele naar Brabant te verdubbelen en in de toekomst nog verder te vergroten, maar EPZ wijst er op dat dat binnen de gegeven ontwikkelingen niet voldoende zal zijn. EPZ stelt dat “er geen enkele garantie is dat dat aanlanding van IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek I niet nog meer problemen gaat opleveren voor de stabiliteit van het hoogspanningsnet en de bedrijfsvoering met de kerncentrale”.

Door de nieuw te bouwen kerncentrales wordt de situatie nog slechter. Er zullen, om de grote hoeveelheden stroom op een stabiele en veilige manier af te kunnen voeren, en uit het oogpunt van beveiliging, nog meer hoogspanningslijnen door het Zeeuwse landschap moeten verrijzen, en niet alleen langs de route Borssele – Rilland, maar ook in andere richtingen. Ook dichter bij de locaties voor nieuwe kerncentrales loopt het spaak; de conversie- en hoogspanningsstations die nu nodig zijn voor windenergie kunnen eigenlijk alleen deels op terrein van de EPZ gebouwd worden. De uitbater van de huidige kerncentrale zegt zich hiertegen te gaan verzetten omdat ze die ruimte wil gebruiken voor de nieuwe kerncentrales en de daarvoor benodigde bouwwerkzaamheden. Borssele is eigenlijk misschien wel de slechtst denkbare plek voor de bouw van twee nieuw centrales.
“Hier wordt pijnlijk duidelijk dat kernenergie en duurzame, hernieuwbare energie niet samengaan. Het gedrag van EPZ blokkeert de versnelde uitrol van meer wind” zegt Jan Haverkamp, senior expert kernenergie bij WISE. “We roepen minister Jetten daarom op de keuze voor Borssele als locatie voor nieuwe kerncentrales te herzien.”
Dirk Bannink van Laka: “Eigenlijk stelt EPZ nadrukkelijk dat ze tegen uitbreiding van wind op zee is omdat het hun verdienmodel bedreigt. Precies waar de milieubeweging al jaren voor waarschuwt: kernenergie is een sta-in-de-weg voor hernieuwbare energie.”

Meer informatie: Factsheet  Borssele en elektriciteitsnet