9 juni 2020

Kerncentrale Borssele op de vingers getikt door ANVS

Onlangs verscheen het jaarverslag 2019 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, (ANVS) . In dit verslag grijpt de ANVS terug op een situatie in 2018 waarbij de kerncentrale Borssele uitviel. Achteraf is de ernst van deze storing hoger ingeschaald. De kerncentrale is door het ongeval bijna 1 1/2 maand uit productie geweest. De oorzaak van het ongeval was al veel langer bekend. De ANVS valt over het feit dat deze oorzaak eerder verholpen had moeten worden, waardoor de schade beperkt had kunnen worden.

De overheid brengt vanaf 1980 jaarlijks een overzicht uit van storingen en ongevallen in de kerncentrales. Uit die overzichten lijkt dat zich tot juni 2020 in de kerncentrale Borssele 445 bedrijfsstoringen hebben voorgedaan. Daarbij vielen regelmatig belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit. In meerdere jaren zijn er problemen geweest met de noodstroomvoorziening en de dieselaggregaten.

In mei 2015 bleek dat verschillende accu’s niet voldeden aan de eis dat ze in noodsituaties minstens een uur lang stroom  konden leveren voor de bediening van de centrale. Dat de noodstroomvoorziening en de dieselaggregaten niet werkten, kwam dus niet alleen in Fukushima, maar ook in Borssele voor. Het is dan ook niet vreemd dat de exploitant EPZ op 6 april 2016  heeft aangegeven “dat een extra batterij (accu’s) wordt geplaatst op het tweede noodstroomnet” en dat “twee aansluitpunten voor een mobiele dieselgenerator (worden) aangebracht op het eerste noodstroomnet. ”

Op 4 augustus 2018 sloeg de kerncentrale automatisch af. Dat had schade tot gevolg aan een hoofdkoelmiddelpomp, die van wezenlijk belang is voor het afvoeren van de warmte die vrijkomt bij de kernsplijting in Borssele. De exploitant EPZ nam de kerncentrale op 16 september 2018 weer in bedrijf. Uit detailonderzoek bleek dat de oorzaak ligt bij een transistor op één van de printplaten. Uit voorzorg heeft EPZ alle printplaten van dit type in dit meervoudig uitgevoerde beveiligingssysteem in februari 2019 vervangen.  Op basis van deze onderzoeken heeft de ANVS de voorlopige INES-0 inschaling van het incident opgehoogd naar een INES-1 inschaling, waarmee wordt aangegeven dat deze storing weliswaar niet veiligheidsrelevant was, maar wel dat de gevolgschade beperkt had kunnen worden indien de zwakte in het systeem eerder was aangepakt.

Een compleet overzicht van alle storingen, die in Borssele vanaf 1980 is hieronder te vinden.

KCB-storingen 2020