7 februari 2022

Kernafval: wat moeten we ermee?

Er moeten 2 nieuwe kerncentrales komen, zo vindt het kabinet. Er zijn maar twee plekken in Nederland waar kerncentrales gebouwd mogen worden. In Borssele bij de huidige kerncentrale en op de Maasvlakte bij Rotterdam.  Maar het kernafval kan in principe overal in Nederland terechtkomen.

In het nieuwe Regeerakkoord  staat dat het kabinet zal zorgen voor “veilige, permanente opslag van kernafval”.  Al sinds jaar en dag is het plan om kernafval diep onder de grond in zoutkoepels of in de Boomse kleilaag te dumpen. Maar waar, dat wil het kabinet niet zeggen. WISE waarschuwt alle gemeenten en provincies dat de bouw van nieuwe kerncentrales ook de komst van kernafvalfaciliteiten kan betekenen. Onze stelling; voor er kerncentrales gepland worden, moet er eerst duidelijkheid komen wat te doen met het kernafval.

Kernafvalopslag

Hoogradioactief afval kan tot een miljoen jaar gevaarlijk blijven voor mens en milieu. De extra kerncentrales die het kabinet voor ogen heeft zullen tot drie keer groter zijn dan Borssele en veel meer radioactief afval produceren. Eindberging in de diepe ondergrond wordt vaak gepresenteerd als oplossing, maar is nog nergens ter wereld in gebruik. Experimenten in o.a. Duitsland zijn mislukt: de vaten die het afval duizenden jaren had moeten veiligstellen begonnen al binnen een paar jaar te lekken. De effecten van lekkage op de volksgezondheid en het milieu kunnen groot zijn, net als de economische gevolgen. Daarom hebben in het verleden het Interprovinciaal Overleg, een groot aantal gemeenten en verschillende waterbedrijven zich uitgesproken tegen het opslaan van kernafval in Nederlandse bodem.

Wat kun jij doen?

Wise heeft alle gemeenteraden in Nederland een brief gestuurd. Wil jij dat er een eerlijke discussie gevoerd wordt over kernenergie en het Nederlandse kernafval? Neem dan contact op met raadsleden uit jouw gemeente en vraag hen actie te ondernemen, bijvoorbeeld met de voorbeeldmotie. De contactmogelijkheen met de raad vind je op de website van jouw gemeente.

Meer informatie: