31 maart 2023

Kernafval in diepe boorgaten ?

Het stond zo mooi in het regeerakkoord twee jaar geleden:  Ook zorgen we voor veilige, permanente opslag van kernafval.  Na enig doorvragen kwam al snel de aap uit de mouw. Nog steeds is het officiële regeringsbeleid om de beslissing over kernafval pas in 2100 te nemen zodat er in 2130 een eindberging gereed is. WISE vindt dat die oplossing er veel sneller moet zijn.
De trein om nieuwe kerncentrales te bouwen lijkt maar voort te denderen. Met twee nieuwe kerncentrales erbij zal er echter ook aanmerkelijk meer kernafval bij komen. WISE stelt voor om de discussie om te draaien. Eerst moet het probleem van het kernafval worden opgelost. Pas daarna moet je eventueel praten over nieuwe kerncentrales.

Diepe boorgaten

In een recent artikel doet onafhankelijk onderzoeker en publicist over kernenergie Herman Damveld een suggestie; ga onderzoeken of opslag in diepe boorgaten een optie is. Daarbij worden zeer diepe (3 – 5 km),  smalle gaten geboord, zoals dat ook gebruikelijk is in de olie- en gasindustrie. De boorgaten kunnen vervolgens gevuld worden met vaten kernafval. Die zouden dan ook weer terug te halen zijn. De kosten zouden een factor 10 lager zijn dan bij berging in bijvoorbeeld zoutkoepels.
Al enige jaren geleden is in de VS onderzoek gedaan naar deze boorgaten-techniek, maar dat heeft geen vervolg gehad.
WISE is van mening dat verder gaan met kernenergie, terwijl je niet weet wat je met het levensgevaarlijke afval moet doen, anno 2023 niet meer houdbaar is. Je zult eerst het kernafval-probleem moeten oplossen. Pas als onomstotelijk is vast komen te staan dat er een veilige opslagmanier is,  komt de vraag naar voren of kernenergie nodig en wenselijk is in het Nederlandse elektriciteitssysteem. Onze verwachting is dat tegen die tijd kernenergie zichzelf verder uit de markt geprijsd heeft.
Meer informatie: Berging hoogradioactief kernafval in diepe boorgaten bij Petten Almelo of Borssele  Herman Damveld