You are here

Vandebron

Rapportcijfers

Vandebron werd in oktober 2017 op duurzaamheid beoordeeld met een 9,6 en hoort bij de groenste energiebedrijven van Nederland.

Dit zijn de duurzaamheidscores van de afgelopen jaren gebaseerd op het Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers:

2015 2016 2017
9,3 9,6 9,6

Uit het rapport

"Dit bedrijf investeert niet in productie-installaties en produceert zelf ook geen stroom. De score wordt daarom bepaald door de prestaties in de bedrijfsonderdelen inkoop en levering. De score in het onderdeel ‘inkoop’ is voor 75% bepalend voor het eindcijfer. De resterende 25% van het eindcijfer wordt bepaald door het onderdeel ‘levering’.

69% van de inkoop van deze energieleverancier betreft windenergie, maar er wordt ook stroom uit biomassacentrales gekocht die iets minder goed scoort. Daarom scoort het bedrijf hier niet de maximale score maar een 9,6. Vandebron levert voor 100% groene stroom: 85,2% wind, 13,4% biomassa en 1,4 % zon. Biomassa wordt als minder duurzaam beoordeeld dan wind en zon, daarom krijgt het bedrijf voor de leveringsmix niet de maximale score maar een 9,6. Om een tien te scoren zou Vandebron uitsluitend gebruik moeten maken van technieken en bronnen die in de meest duurzame categorie vallen zoals wind- en zonne-energie."

Meer info

Vanaf 2014 is Vandebron in de Nederlandse energiemarkt actief met een nieuw idee: via Vandebron kunnen Nederlandse producenten van duurzame energie - veelal windboeren -  hun elektriciteit direct aan de consument verkopen en hiervoor hun eigen prijs (mede)bepalen. Vandebron wil geen traditionele energieleverancier zijn. De tussenpersoon (het traditionele energiebedrijf) wordt overgeslagen, in plaats daarvan betalen klanten slechts abonnementskosten aan Vandebron. Begin 2016 heeft Vandebron (volgens een eigen nieuwsbrief) 50.000 klanten.

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Legenda