You are here

Vandebron

Rapportcijfers

Vandebron werd in oktober 2018 op duurzaamheid beoordeeld met een 8,8 en hoort bij de groenste energiebedrijven van Nederland.

Dit zijn de duurzaamheidscores van de afgelopen jaren gebaseerd op het Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers:

2015 2016 2017 2018
9,3 9,6 9,6 9

Uit het rapport 2018

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 9. Dit cijfer is voor 79% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 9. Dit cijfer is voor 21% bepalend voor de eindscore.

De daling van de eindscore komt doordat er meer biomassa werd ingekocht, het aandeel biomassa steeg naar 15%. Biomassa krijgt een lagere score dan bijvoorbeeld wind en zon en is debet aan de daling. Om een tien te scoren zou Vandebron uitsluitend gebruik moeten maken van technieken en bronnen die in de meest duurzame categorie vallen zoals wind- en zonne-energie.

Meer info

Vanaf 2014 is Vandebron in de Nederlandse energiemarkt actief met een nieuw idee: via Vandebron kunnen Nederlandse producenten van duurzame energie - veelal windboeren -  hun elektriciteit direct aan de consument verkopen en hiervoor hun eigen prijs (mede)bepalen. Vandebron wil geen traditionele energieleverancier zijn. De tussenpersoon (het traditionele energiebedrijf) wordt overgeslagen, in plaats daarvan betalen klanten slechts abonnementskosten aan Vandebron. Begin 2016 heeft Vandebron (volgens een eigen nieuwsbrief) 50.000 klanten.

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Legenda