You are here

Vandebron

Rapportcijfers

WISE doet elk jaar onderzoek naar de duurzaamheid van alle Nederlandse stroomleveranciers. Vandebron werd in november 2019 op duurzaamheid beoordeeld met een 9,7. Hiermee behoort het bedrijf bij de meest duurzame energieleveranciers van Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
9,3 9,6 9,6 9 9,7

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Voor de investeringen krijgt Vandebron het cijfer 10. Dit cijfer is voor 1% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’is 9,7. Dit cijfer is voor 78% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 stijgt dit deelcijfer met 0,6 punten.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 9,6. Dit cijfer is voor 21% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 daalt dit deelcijfer met 0,3 punten. Dit komt omdat biomassastroom een lagere score krijgt dan bijvoorbeeld wind en zon.

Om een tien te scoren zou Vandebron uitsluitend gebruik moeten maken van technieken en bronnen die in de meest duurzame categorie vallen zoals wind-­ en zonne-­energie.

Meer info

Vanaf 2014 is Vandebron in de Nederlandse energiemarkt actief met een nieuw idee: via Vandebron kunnen Nederlandse producenten van duurzame energie - veelal windboeren -  hun elektriciteit direct aan de consument verkopen en hiervoor hun eigen prijs (mede)bepalen. Vandebron wil geen traditionele energieleverancier zijn. De tussenpersoon (het traditionele energiebedrijf) wordt overgeslagen, in plaats daarvan betalen klanten slechts abonnementskosten aan Vandebron. Begin 2016 heeft Vandebron (volgens een eigen nieuwsbrief) 50.000 klanten. In november 2019 is Vandebron overgenomen door Essent. Zij blijven echter onder hun eigen naam en met een eigen leverginsvergunning opereren. Voor het duurzaamheidsonderzoek zal dit betekenen dat de investeringen van (het moederbedrijf van) Essent worden meegewogen bij de beoordeling van Vandebron.

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Legenda