24 september 2019

Goed nieuws: ACM controleert energieleveranciers op groene en Nederlandse certificaten

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of stroomleveranciers de juiste certificaten hebben om de stroom die ze leveren ook echt als groen en Nederlands te kunnen bestempelen. Volgens de ACM claimde ongeveer 10% van de stroomleveranciers onterecht groene stroom te leveren. WISE doet jaarlijks onderzoek naar duurzaamheid van stroomleveranciers en heeft de ACM hier afgelopen jaren verschillende keren op gewezen.

Vanaf januari 2020 gaat de nieuwe ‘full-disclosure’-wet van kracht, en moeten leveranciers niet alleen groencertificaten voorleggen, maar garanties van álle geleverde stroom. Het is belangrijk dat de ACM hierop blijft controleren.

In het RTLnieuws artikel die hierover bericht staat dat 70 procent van de consumenten nu groene stroom afneemt. Voor vrijwel de meeste consumenten geldt echter dat dit grijze stroom is, die is vergroend met groencertificaten uit het buitenland. In Nederland was in Nederland nog steeds slechts 16,3 procent van de stroom duurzaam opgewekt.

Groene stroom uit Nederland is schaars en daarom zijn de Nederlandse GvO’s wat duurder dan de meeste GvO’s uit het buitenland. Toch stimuleren wij stroomleveranciers Nederlandse GvO’s te komen, want hiermee stimuleer je investeringen in duurzame energie uit ons eigen land en we moeten de komende jaren nou eenmaal flink veel meer groene stroom opwekken om de doelstellingen te halen.