12 februari 2024

Scenario’s afbouwen fossiele subsidies: onnodig veel barrières

Meer dan 52.000 burgers en 325 bedrijven tekenden de brandbrief om met fossiele subsidies te stoppen. Vandaag overhandige Staatssecretaris van Financiën Van Rij – Fiscaliteit en Belastingdienst – het rapport “Belastingen in maatschappelijk perspectief; Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel’ aan de Eerste en Tweede Kamer. Hierin staan scenario’s voor voor het afbouwen van fossiele subsidies. Samen met Milieudefensie, Stichting Groen Pensioen, Fossielvrij NL en SOMO reageerden we op het rapport:

‘Dit bouwstenenrapport werpt onnodig veel barrières op om fossiele subsidies snel en rechtvaardig af te bouwen. Het stelt voor om een meerderheid van de fossiele subsidieregelingen pas in 2030 of zelfs na 2035 aan te pakken, of alleen in Europees verband. Hiermee wordt het besluit over de afbouw van fossiele subsidies doorgeschoven naar een volgend kabinet, terwijl we geen tijd te verliezen hebben in de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering. Juist nu het kabinet demissionair is, moet de Tweede Kamer aan het werk. Wij roepen de Kamer op om betere voorstellen te doen voor de afbouw van fossiele belastingvoordelen.’