9 oktober 2020

Gemeentes moeten kiezen voor duurzaam, niet voor kernenergie

Kernenergie staat ineens weer op de politieke agenda omdat het het klimaat zou ‘redden’. Partijen als de VVD en CDA, die jarenlang effectief klimaatbeleid hebben getraineerd, roepen nu om het hardst voor kernenergie omdat we het met zonne- en windenergie niet zouden redden. In plaats van deze afleidingstruc zou de politiek zich vol moeten inzetten voor echte hernieuwbare en schone bronnen. Nationaal en lokaal.

De afgelopen jaren zijn er in Nederland en Europa verschillende afspraken en akkoorden gesloten om de energietransitie vorm te geven. Nergens komt kernenergie in terug. Niet in het klimaat- en energieakkoord, niet in de Green Deal en niet in de Regionale Energiestrategieën (RES). Zon en wind des te meer. Toch hebben lokale FvD-fracties in verschillende gemeentes moties ingediend om kernenergie in de RES mee te nemen.

De klimaatcrisis vraagt om daadkracht, innovatie en collectieve inzet. En soms is dat veel simpeler dan het lijkt. Het makkelijkste wat (lokale) overheden kunnen doen is zelf Nederlandse groene stroom afnemen. Je zou ervan uit willen gaan dat gemeentes dit allang doen, maar op dit moment gebeurt dit helaas nog maar mondjesmaat. Te veel gemeentes laten zich afschepen met grijze stroom die is ‘vergroend’ met goedkope certificaten uit het buitenland. In plaats van zich te laten afleiden door kernenergie zouden gemeentes voor echt duurzame stroom moeten kiezen.

Teken de petitie van WISE om gemeentes op te roepen werk te maken van hun volgende aanbesteding, zodat hier een echte verduurzaming vanuit gaan!