You are here

Gemeentelijk platform sluiting Belgische scheurtjescentrales opgericht.

Submitted by Beheerder on Thu, 05/07/2018 - 12:50

In Bergen op Zoom kwamen op uitnodiging van het gemeentebestuur ruim 60 gemeenteraadsleden, wethouders, statenleden en een een enkele burgemeester uit Brabant, Limburg en Zeeland bij elkaar om informate uit te wisselen over de stand van zaken in het debat over de Belgische kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 (de scheurtjesreactoren) en om een platform op te richten voor informatieuitwisseling, coordinatie van acties en activiteiten en het ondersteunen van Belgische initiatieven (van bv. gemeenten) op weg naar een werkelijk duurzame energievoorziening. 

Na een inleiding door Evert Weys, fractievoorzitter van de grootste partij in Bergen op Zoom, de GBWP, presenteerde Walter Bogaerts, (hoogleraar faculteit ingenieurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en intensief betrokken bij de onderzoeken naar de oorzaak en consequenties van de scheuren in de twee Belgische kerncentrales) zijn kijk op de voortdurende discussie over de vraag of de scheuren wel of niet een gevaar vormen. Zijn conclusie was helder en stevig onderbouwd; in zijn ogen spelen de Belgische regering en de onafhankelijke toezichthouder, het FANC, Russische roulette door toe te staan dat de twee kerncentrales open blijven.

Vanuit Limburg werd de zaal via een live-verbinding toegesproken door Jan Gulikers, wethouder in de gemeente Meerssen, die vertelde over de activiteiten van Limburgse gemeenten om  - in hun geval vooral - Tihange 2 zo spoedig mogelijk dicht te krijgen. De gemeente Meerssen heeft in juni 2017 van harte de mensenketting ondersteunt en later ook besloten bij te dragen aan de crowdfunding om een professionele campaigner te kunnen aannemen. Om ook de verbinding te leggen met de tweede doelstelling van het platform (meer contact met Belgische gemeenten en kennisdeling over stappen die gezet kunnen worden naar een lokale, duurzame energievoorziening) was er ook een filmpje waarin Schepen (wethouder) Bob d'Haesseleer van Eeklo vertelde over de succesvolle wijze waarop zijn gemeente die verduurzaming tot stand heeft gebracht. Door in te zetten op cooperaties en samen met de bevolking een windmolenpark te bouwen. Er kwam geen verzet, sterker nog, de bevolking wil méér duurzame windturbines.

Aansluitend lichtte Peter van den Ouden, fractievoorzitter van GroenLinks Bergen op Zoom het voorstel voor het platform toe: een platform waar bestuurders en politici uit de drie zuidelijke provincies met elkaar informatie en kennis uitwisselen, voorstellen voor activiteiten (moties, brieven, acties richting Den Haag, Brussel en/of Electrabel/Engie etc) bespreken. Onder luid applaus werd de avond afgerond waarna aanwezige bestuurder en politici zich op de formulieren stortten om zich op te geven voor deelname aan het platform. Een mooie start van een nieuw initiatief, het animo is duidelijk groot. De tijd dat gemeenten in de zuidelijke provincies zich machteloos voelden ten opzichte van de gebeurtenissen in Belgie is voorbij. De komende maanden zal het platform werkendewijs vorm krijgen en van zich doen horen.