30 januari 2019

Full Disclosure komt eraan

Carla Dik-Faber, Kamerlid CU en Rob Jetten, Kamerlid D66 dienden op 30 januari 2018 een amendement in. En ineens was er een Kamermeerderheid voor Full Disclosure. WISE lobbyt al sinds 2014 voor volledige transparantie in de stroommarkt, in jargon ‘Full Disclosure’. Dit nieuws zorgt dan ook voor grote vreugde op het WISE kantoor: eindelijk wordt het mogelijk om ook de herkomst van grijze stroom te herleiden. Voor groene stroom gold deze verplichting al lang.

Uit de toelichting van het amendement:

Dit amendement zorgt voor 100% certificering van het stroometiket («Full Disclosure»), zodat meer transparantie ontstaat over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse energiesector. In de huidige situatie en in het wetsvoorstel geldt deze verplichting alleen voor duurzame elektriciteit, in de vorm van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Het is onduidelijk voor de consument waar de resterende grijze elektriciteit vandaan komt en naartoe gaat. De consument heeft in een eerlijke elektriciteitsmarkt bovendien recht op inzicht in de herkomst en de werkelijke CO2-afdruk van grijze stroom.

Omdat het begrip “garantie van oorsprong”  bij elektriciteit op grond van de Europese richtlijnen alleen gebruikt mag worden voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of HR-WKK-elektriciteit, wordt voor elektriciteit die is opgewekt uit andere dan hernieuwbare energiebronnen de term “certificaten van oorsprong” geïntroduceerd. De systematiek blijft verder gelijk aan die van garanties van oorsprong: een elektronisch systeem waarop de certificaten worden geboekt.

Met deze wijziging van de Elektriciteitswet 1998 wordt het voor leveranciers van elektriciteit verplicht om elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer, ongeacht de bron, te onderbouwen met een garantie van oorsprong of een certificaat van oorsprong.

De verplichting om transparant te zijn over de herkomst van stroom maakt een betrouwbare vergelijking tussen leveranciers mogelijk. Het amendement zorgt bovendien voor een gelijk speelveld tussen producenten van groene en grijze elektriciteit. De Council of European Energy Regulators (CEER), waar de ACM lid van is, beveelt 100% transparantie aan voor de stroommarkt: zowel het groene als het grijze deel wordt dan volledig gecertificeerd zodat de herkomst duidelijk is. Oostenrijk en Zwitserland hebben volledige certificering reeds succesvol ingevoerd, het aandeel duurzame elektriciteit is daar gestegen. Er zijn geen technische bezwaren die volledige certificering in de weg staan, aangezien de productie van grijze stroom nu al geregistreerd wordt. CertiQ krijgt een centrale rol bij de uitgifte van de certificaten van oorsprong en moet haar systemen hier op inrichten. De kosten van invoering zijn beperkt en zijn voor consumenten verwaarloosbaar.

Het amendement voorziet niet in een transparantieverplichting voor gas uit niet-hernieuwbare bronnen omdat hier geen etiketteringsverplichting voor geldt.