13 mei 2024

Fossiele subsidie ‘indirecte kostencompensatie’ opnieuw ingevoerd

Afgelopen jaren voerde WISE actie tegen de fossiele subsidie ‘indirecte kostencompensatie’ voor de grote vervuilende industrie. Vorig jaar is deze regeling gestopt. Het demissionaire kabinet vond de regeling onvoldoende doelmatig. Toch heeft ditzelfde demissionaire kabinet het nu opnieuw ingevoerd. Lisanne Boersma, directeur van WISE, reageert verbolgen: “Het is broodnodig fossiele subsidies juist zo snel mogelijk af te bouwen. Deze keuze van de minister om een extra fossiele subsidie in te voeren is onbegrijpenlijk.”

De Nederlandse subsidieregeling Indirecte kostencompensatie ETS (IKC-ETS) compenseert bedrijven die vanwege de Europese CO2-prijs een hogere energierekening hebben. Maar het hele idee van een prijs op CO2 is juist dat bedrijven er meer voor betalen en dat dit moet zorgen voor een verduurzamingsprikkel. Zelfs de meest vervuilende industrieën vallen onder deze regeling, zoals plastic en olieraffinaderijen.

De reden die minister Micky Adriaansens opgeeft om de IKC-ETS regeling weer in te voeren is weinig overtuigend. Zij stelt: “Vanwege de gestegen energiekosten en ten behoeve van een level playing field voor de energie-intensieve industrie wordt de subsidieregeling voor compensatie van bedrijven voor hun Indirecte ETS kosten (IKC-ETS) wederom voor één jaar opengesteld.” De compensatie is voor de CO2-prijs (die juist is gedaald) en niet voor de energieprijs. Level playing field is niet veranderd sinds vorig jaar. Niets wijst er op dat de subsidie nu wel doelmatig zou zijn.

Voor deze regeling is 186 miljoen euro uitgetrokken. Dit is bovenop de vele gratis CO2-rechten die deze berijven krijgen en bovenop de miljarden voor de maatwerkafspraken. En om het nog gekker te maken betalen ze deze subsidie vanuit een potje dat eigenlijk ingezet zou moeten worden voor klimaatbeleid, de SDE. Geld dat bedoeld is om onze economie te vergroenen wordt nu gebruikt voor het compenseren van de stroomrekening van vervuilende industrie.