13 februari 2024

Formatiestukken: tot 3 keer zoveel nucleaire subsidie nodig

Gisteren bood formateur Plasterk het eindverslag van de eerste formatiepoging aan de Tweede Kamer aan. Dilan Yeşilgöz (VVD), Caroline van der Plas (BBB), Pieter Omtzigt (NSC) en Geert Wilders (PVV) onderzochten twee maanden met elkaar of ze samen een kabinet konden vormen. Omtzigt verliet de gesprekken, omdat hij er geen vertrouwen meer in had nadat financiële stukken ‘te laat’ tot hem waren gekomen. De inhoud van stukken vielen hem ook zo erg tegen, dat dit het aanknopingspunt was voor NSC om deze ronde te staken.  

De financiële stukken zijn lijsten mogelijke tegenvallers van elk ministerie. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft zo’n lijst aangeleverd. Kernenergie is één van die mogelijke tegenvallers. Naast de €5 miljard die al begroot was, is er mogelijk nog €3.5 tot €9.5 miljard nodig. De prognose is nu al dat de rijksbijdrage kan oplopen tot €14.5 miljard.

Het is nog onbekend hoe groot de rijksbijdrage aan de twee extra kerncentrales precies gaat zijn. Eerder pleitten VVD en CDA voor ‘kerncentrales in publieke handen’ waarbij de staat de meerderheidsaandeelhouder is. Dat betekent dat de belastingbetaler voor meer dan de helft van de kosten van de kerncentrale opdraait. Ook is het één van de Borselse voorwaarden.  

Er is een tweede mogelijke tegenvaller die over kerncentrales gaat, maar die is helemaal weggelakt. Het is gissen wat daar staat. Het zou kunnen dat daar uitgelegd staat dat de staat meerderheidsaandeelhouder wordt van de kerncentrales. Dan zou er nog meer dan €14.5 miljard nodig zijn.