8 oktober 2021

Europees project over emissiehandel gaat van start

Een Europese Emissiehandelssysteem dat beter werkt voor bedrijven en burgers zodat Europa de klimaatdoelstellingen gaat halen; dat is wat WISE hoopt te bereiken door mee te werken in het LIFE ETX project. In dit project zal WISE de komende drie jaar samen optrekken met 10 andere kritische Europese organisaties.  

Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) is in 2005 in het leven geroepen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen door uitstootrechten te beperken en verhandelen. Helaas werkt het systeem niet zoals het bedoeld is omdat er te veel emissierechten op de markt zijn. Daardoor is de prijs van CO2-rechten al jaren te laag om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen. Ondanks verschillende hervormingen werkt het systeem nog steeds niet naar behoren. Ook op het onlangs gelanceerde ‘Fit For 55’ pakket van de Europese commissie heeft WISE de nodige kritiek.  

In het LIFE-ETX project zal WISE daarom samen met Europese milieuorganisaties onderzoek doen om meer inzicht te krijgen in de problemen en kansen van dit nieuwe voorstel. Wat is de impact van dit voorstel; welke mogelijkheden zijn er om scherpere klimaatdoelstellingen te behalen in 2030 en wat doen Europese overheden bijvoorbeeld met de opbrengsten van de Emissiehandel? Ook zullen wij trainingen en informatiebijeenkomsten organiseren zodat we gezamenlijk de politieke druk kunnen opvoeren voor een ambitieuzer en rechtvaardiger emissie handelssysteem.  

Als eerste op de agenda staat het opstarten van een netwerk voor geïnteresseerde organisaties, experts, bedrijven en journalisten later dit jaar. WISE zal twee keer per jaar interessante bijeenkomsten voor dit netwerk organiseren waarin de deelnemers kennis kunnen uitwisselen en plannen afstemmen. Ben je geïnteresseerd hier meer over te horen en uitgenodigd te worden voor deze bijeenkomsten? Stuur dan een mailtje naar kantoor[@]wisenederland.nl