14 juni 2022

EU ETS: Parlement verdeeld, wat betekent dit voor het klimaat?

EP Plenary session – Voting session (@ European Union 2022)

Vorige week stemden alle leden van het Europees Parlement over de complete hervorming van het EU-emissiehandelssysteem (EU ETS). De verwachtingen van tevoren waren hoog: deze stemming was een uitgelezen kans om het EU ETS in te zetten voor het behalen van Europese klimaatdoelen. Maar onder andere door een sterke lobby vanuit de Europese industrie was er ook een geluid tegen hogere klimaatambitie. Uiteindelijk lagen de belangen zodanig ver uit elkaar dat het Parlement niet tot een besluit wist te komen: het voorstel voor hervorming van het EU ETS werd teruggestuurd naar de tekentafel.

Wat moeten we hiervan maken? Had een afgezwakt voorstel beter alsnog kunnen worden ingestemd, of was deze mislukte stemming de enige kans om klimaatambitie nog te redden? Volgens berekeningen van Carbon Market Watch zou instemming van het afgezwakte voorstel een harde klap zijn geweest voor het klimaat. Geen deal is in dit geval minder kwalijk dan een slechte deal.

Hoe nu verder? Het Europees Parlement gaat zich 22 juni tijdens een plenaire stemming in Brussel opnieuw buigen over het ETS-dossier. De week hierna, 28 juni, zal de Raad Milieu (een configuratie van de Europese Raad) stemmen over het ETS. Komende tijd zal dus moeten uitwijzen of deze mislukte stemming uiteindelijk leidt tot een besluit dat eindelijk eens burgers en het klimaat voorop stelt, in plaats van economische belangen van vervuilers. Wij zullen in ieder geval Nederlandse en Europese politici op het hart blijven drukken zich in te zetten voor een ambitieus en eerlijk Europees klimaatbeleid.