8 februari 2024

Energiestrategie 2050: méér industrie en kernenergie 

Amsterdam – De Tweede Kamer debatteert vandaag over de energiestrategie tot 2050: het Nationaal Plan Energiesysteem. De energiestrategie is een plan van demissionair minister Jetten. Burgers en milieuorganisaties zijn betrokken bij de totstandkoming ervan. Maar of daar iets mee gedaan is, betwist milieuorganisatie WISE: ‘Er is niets gedaan met kritische input’ verzucht directeur Lisanne Boersma ‘dit hele participatiecircus was gewoon voor de bühne.’

‘Uit de informatie blijkt dat er vooral is geluisterd naar de industrie’ merkt Boersma op. Na de inspraakronde is er meer ruimte gekomen voor de industrie om te groeien, terwijl burgers en milieuorganisaties juist opriepen tot een duurzaam industriebeleid. ‘We hebben scherpe keuzes nodig, geen ongebreidelde groei van de industrie.’

In een apart document verantwoordt het ministerie wat zij heeft gedaan met input op het concept energiestrategie. Veel reacties gingen over kernenergie en kernafval. Als reactie hierop verantwoordt het ministerie haar keuze door het huidig kernafvalbeleid te citeren. ‘Maar het kernafvalbeleid slaat nergens op’ stelt Boersma ‘Die eindberging stelt Nederland uit tot 2130, maar intussen plant onze regering wel nieuwe kerncentrales. Jammer dat deze zorgen over kernafval niet serieus zijn genomen.’