Vandebron

Rapportcijfers

WISE doet elk jaar onderzoek naar de duurzaamheid van Nederlandse stroomleveranciers. Vandebron werd in 2021 op duurzaamheid beoordeeld met een 9,6. Hiermee behoort het bedrijf bij de meest duurzame energieleveranciers van Nederland. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9,3 9,6 9,6 9 9,7 9,5 9,6

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers: 

Om een tien te scoren zou Vandebron uitsluitend gebruik moeten maken van technieken en bronnen die in de meest duurzame categorie vallen zoals wind-­ en zonne-­energie. 

Meer info

Vanaf 2014 is Vandebron in de Nederlandse energiemarkt actief met een nieuw idee: via Vandebron kunnen Nederlandse producenten van duurzame energie – veelal windboeren –  hun elektriciteit direct aan de consument verkopen en hiervoor hun eigen prijs (mede)bepalen. Vandebron wil geen traditionele energieleverancier zijn. De tussenpersoon (het traditionele energiebedrijf) wordt overgeslagen, in plaats daarvan betalen klanten slechts abonnementskosten aan Vandebron. Begin 2016 heeft Vandebron (volgens een eigen nieuwsbrief) 50.000 klanten. In november 2019 is Vandebron overgenomen door Essent. Zij blijven echter onder hun eigen naam en met een eigen leverginsvergunning opereren. Voor het duurzaamheidsonderzoek zal dit betekenen dat de investeringen van (het moederbedrijf van) Essent worden meegewogen bij de beoordeling van Vandebron.