13 juli 2016

Dijsselbloem over kosten kernafval en ontmanteling

Het gaat – aldus de exploitant zelf – 550 miljoen euro kosten om de kerncentrale Borssele te ontmantelen. Het gaat 2 miljard euro kosten om al het kernafval van Nederland definitief te bergen. Althans, volgens de huidige schattingen. We weten immers nog niet hoe en waar we het kernafval gaan bergen en met het ontmantelen van kerncentrales is nog weinig ervaring opgedaan. Voor ontmanteling en berging van kernafval wordt door producenten van kernafval en de exploitant van de kerncentrale(s) geld opzij gezet.

In antwoord op Kamervragen licht Minister Dijsselbloem weer een tipje van de sluier. Het vullen van beide spaarpotten verloopt moeizaam. Over de pot voor eindberging van het kernafval: “…het lage rendement en mogelijke hogere kostenramingen voor opslag en eindberging vormen een risico voor COVRA, dat na overname eigenaar wordt van het afval. Ik (Dijsselbloem) ben daarom voornemens COVRA niet langer te verplichten om haar liquide middelen in de schatkist van het Rijk aan te houden. In de berekeningen werd altijd uitgegaan van een gemiddeld rendement van 4,3%. Dat wordt al jaren niet meer gehaald. En dus mag er door de COVRA meer risico worden genomen, door bijvoorbeeld op de markt te gaan beleggen. Overigens is COVRA een 100% staatsbedrijf dus uiteindelijk is het allemaal vestzak-broekzak; de belastingbetaler moet het verschil gaan bijleggen als de pot onvoldoende gevuld wordt.

Over de bijdrage die Borssele nu betaalt voor de definitieve berging (voorzien na het jaar 2130): Ten aanzien van de bijdragen voor eindberging geldt dat – afgezien van het afval dat voortkomt uit de ontmanteling – zowel voor het afval dat reeds bij COVRA ligt als voor het afval dat door EPZ tot 2033 naar verwachting zal worden ontdaan, is afgerekend en betaald door EPZ. Een vroegtijdige sluiting heeft dus geen invloed op betalingen voor dit afval van EPZ waar het eindberging betreft. De Minister suggereert hiermee dat eerder sluiten van Borssele niet lijdt tot een groter verlies voor de COVRA of een voordeel voor Borssele. Addertje onder het gras: dit geldt voor de bedragen die Borssele betaalt voor eindberging, niet voor het geld dat ze betaalt voor tijdelijke opslag bij de COVRA. Als Borssele eerder dan 2033 dichtgaat worden die kosten dus wel degelijk vermeden.

Over de kosten (ruim 80 miljoen euro) voor het ontmantelen van Dodewaard (in 1997 gesloten) wordt nog volop ruzie gemaakt. Dijsselbloem zegt hierover: “Wij hebben de achterliggende aandeelhouders verzocht aansprakelijkheid te erkennen voor de ontmantelingskosten van de KCD. Zij hebben dit geweigerd. Ook hebben wij hun verzocht mee te werken aan ons feitenonderzoek. Aandeelhouders hebben hier aan meegewerkt, maar tot op heden niet alle gevraagde informatie kunnen dan wel willen overleggen”.