1 maart 2021

De partijprogramma’s op rapport

De Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart staan voor de deur. Hoog tijd om te checken hoe duurzaam onze opties zijn! WISE heeft de partijprogramma’s van negen partijen doorgespit en op basis van tien belangrijke, milieu- en klimaatonderwerpen beoordeeld hoe duurzaam en ambitieus ze werkelijk zijn. Het blijkt dat de partijen die voor kernenergie zijn ook slecht scoren op andere milieu- en klimaatonderwerpen en de klimaatcrisis onvoldoende serieus nemen. Kernenergie hoort niet thuis in een echt duurzaam en toekomstgericht partijprogramma, maar is een afleiding van wat echt moet gebeuren.

 

Hieronder vind je onze ranking. Per onderwerp een korte uitleg over de standpunten van de politieke partijen.

De uitbreiding van Lelystad Airport

De overheid is van plan om Lelystad Airport uit te breiden en veel korte-afstandsvluchten van Schiphol naar Lelystad te verplaatsen. Vluchten die worden verplaatst leiden op Schiphol niet tot minder vluchten. Het totaal aantal vliegbewegingen in Nederland zou alleen maar veel meer worden. Naast de extra geluidshinder die veel gemeentes zouden ondervinden van laagvliegende vluchten vanuit Lelystad, zal een uitbreiding van Lelystad Airport voor meer CO2-uitstoot leiden. WISE meent dat de insteek van de overheid juist zou moeten zijn om de CO2-uitstoot van de luchtvaart te verminderen en de focus te leggen op duurzamere vormen van transport, zoals treinverkeer.

Verbreding van de snelweg ten koste van natuurgebied Amelisweerd

Om het verkeer op de ring van Utrecht te ontlasten wil Minister Cora van Nieuwenhuizen de A27 verbreden tussen Houten en Hooipolder naar een snelweg met zeven rijstroken aan beide kanten. Voor dit plan zou een deel van het natuurgebied bij Amelisweerd vernietigd moeten worden. Al vijftien jaar probeert de overheid dit plan er doorheen te krijgen en al net zo lang wordt er fel tegen geprotesteerd. WISE meent dat de overheid haar focus minder op de uitbreiding van het wegennetwerk en meer op andere manieren van transport. Files zijn vervelend en slecht voor de economie, maar er zijn andere, en vooral duurzamere, middelen om die te bestrijden.

Intensieve veehouderij

De intensieve veehouderij in Nederland is verantwoordelijk voor een significant deel van de nationale C02-uitstoot en stikstofuitstoot. WISE meent dat onze landbouw duurzamer ingericht kan worden. Duurzame innovaties binnen bestaande praktijken zijn uiteraard altijd handig, maar op zichzelf niet toereikend. Een verkleining van de veestapel is noodzakelijk.

Multinationals

Nederland is sinds jaar en dag een belastingparadijs voor grote multinationals. Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat de grootste vervuilers nauwelijks meebetalen aan vergroening. WISE pleit daarom voor een eerlijker belastingsysteem dat de grootste vervuilers meer belasting laat betalen.

Groei zonne- en windenergie

Hoe je het ook went of keert, zonne- en windenergie zijn de twee belangrijkste energiebronnen die we nodig hebben in de energietransitie. WISE meent dat het absoluut noodzakelijk is om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk in te zetten op hernieuwbare energie.

Stikstofmaatregelen

Stikstof is de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp in de Nederlandse politiek geworden. Dat heeft tot veel problemen en boosheid geleid, met name voor de landbouw en de bouw. Het is uiteraard heel vervelend dat mensen en bedrijven het door de stikstofmaatregelen het moeilijker krijgen, WISE vindt dat de overheid veel eerder maatregelen moeten nemen tegen de te hoge dosis van stikstof uitstoot. We moeten ons aan de (internationale) afspraken houden en vooral ons milieu willen beschermen. WISE meent dat een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 mogelijk én noodzakelijk is.

Nachttreinen

Europees vliegverkeer is een grote vervuiler en het aantal korte vluchten kan sterk verminder worden. WISE meent dat de overheid zou moeten investeren in een beter Europees treinnetwerk en internationale nachttreinen. Op die manier kunnen reistijden verkort worden en wordt treinreizen een gunstig alternatief voor vervuilende vluchten.

Vleestaks

Vlees is te goedkoop. De maatschappelijke kosten, zoals klimaatverandering en milieuvervuiling, worden nu niet doorberekend in de prijs. Een vleestaks, of CO2-beprijzing, is een nieuw idee dat hier een uitkomst voor kan zijn. Het is belangrijk om te bedenken dat met het geld dat opgehaald wordt met deze taks voor getroffen producenten en bedrijven een transitiefonds kan worden opgericht dat inzet op compensatie en verduurzaming. WISE is voor een eerlijke prijs voor vlees, waarbij rekening wordt gehouden met de brede maatschappelijke kosten van vlees en de verduurzaming van de vleessector.