15 augustus 2023

Coalitie ‘stop fossiele subsidies’ in gesprek met demissionair minister Rob Jetten en staatssecretaris Marnix van Rij

Op donderdag 17 augustus tussen 12:00 en 12:45 uur gaan demissionair minister Jetten en staatssecretaris Van Rij met een brede maatschappelijke coalitie in gesprek over fossiele subsidies. Afgelopen mei stuurden zij de brandbrief ‘Stop fossiele subsidies’ naar het kabinet, die inmiddels is ondertekend door meer dan 270 bedrijven en organisaties en zo’n 30.000 personen. 

In totaal zijn elf vertegenwoordigers aanwezig vanuit verschillende sectoren; van de sierteelt tot de energieleverancier, van de bouwsector tot de vakbond. Samen laten zij het brede draagvlak zien voor het afschaffen van fossiele subsidies.

Minister Jetten beloofde alle fossiele subsidies uiterlijk in het voorjaar van 2023 in kaart te brengen, maar heeft dit nog steeds niet gedaan. De deelnemers van het gesprek zullen aandringen op een snel afbouwplan voor fossiele subsidies. Tijdens het gesprek zullen de vertegenwoordigers concrete voorbeelden geven van fossiele regelingen in hun sector die de omslag naar een duurzame en circulaire economie in de weg staan. 

Een voorbeeld hiervan geeft Jan Kadijk van de Dutch Green Building Council:  De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Die 40% moet snel naar beneden. Dat betekent: twee derde van het energiegebruik van gebouwen reduceren én bouwen en renoveren met andere materialen. De biobased bouweconomie is daarvoor een enorme kanskaart. De overheid stimuleert nu echter het tegenovergestelde: de CO2-intensieve bouwmaterialen: staal, cement, glas, aluminium, steenwol, baksteen krijgen nu een belastingkorting op hun hoge energieverbruik. Ook voor gebouwen die er al staan geldt hetzelfde principe: gebouwen met een hoog energieverbruik betalen per kilowattuur energie minder belasting.”

Het rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies betekent twee vliegen in één klap: zowel minder emissies van broeikasgassen als extra inkomsten voor een versnelling van een rechtvaardige transitie. Ook hier zal aandacht aan besteed worden tijdens het gesprek. Bas van Weegberg (FNV): “Het geld dat vrijkomt door fossiele subsidies af te schaffen, zou in plaats daarvan besteed moeten worden aan de structurele omslag naar een duurzame economie en bijvoorbeeld worden aangewend om een transitiefonds in te richten voor werknemers die geraakt worden door de energietransitie.”

Aan het gesprek nemen deel: FNV, Greenchoice, de Dutch Green Building Council, ASN Bank, Sprinklr, Kringloop Nederland, transitiewetenschapper Derk Loorbach van Drift, LSVb, De Tolhuistuin en klimaatorganisaties WISE en Fossielvrij NL.